Suomen Motoristit ry. (SMOTO) listaa lausunnossaan liudan haittavaikutuksia. Niitä ovat mm. se, että vero kohtelisi moottoripyöriä epäoikeudenmukaisesti henkilöautoihin verrattuna. Verolla on myös haitallisia vaikutuksia elinkeinoihin ja työllisyyteen,

Veropohjan epävarmuuksien vuoksi oletettu verotulon lisäys jää toteutumatta, ja lisäksi veron käyttäytymisvaikutukset voivat johtaa moottoripyöräilystä kokonaisuudessaan kannettavien verotulojen vähenemiseen.

Lakiesitys palautettava ja vaikutusarviot tehtävä

Mikäli veron valmistelua jatketaan, Suomen Motoristit vaatii, että verolakiesitys palautetaan valmisteluun täydennettäväksi perusteellisella elinkeino- ja työllisyysvaikutusten sekä sosioekonomisten vaikutusten arvioinnilla.

Lisäksi veroon pitää sisällyttää moottoripyörien käyttökauden huomioon ottava päiväkohtainen veron suorittamisen mahdollisuus henkilöautojen kanssa yhdenvertaisella tavalla. Hallituksen esityksessä vero on moottoripyörillä aina vuoden voimassa kerrallaan.

Veron suuruus tulee määrittää porrastetusti moottoripyörien kuutiotilavuuden, kokonaismassan tai ominaispäästötason mukaan samalla tavalla kuin henkilöautoilta kannettavan ajoneuvoveron perusvero.

Pienten moottoripyörien (kevytmoottoripyörien) vapautus verosta olisi syytä toteuttaa kuutiotilavuusperusteisen rajauksen sijaan tehon mukaan: esimerkiksi alle 30kW ja teho/painosuhde alle 0,15 kW/kg.

Yli 30 vuotta vanhat moottoripyörät vapautetaan verosta niiden vähäisen käytön ja laajan liikennekäytöstä poistumisen vuoksi.

Moottoripyöräveron haittavaikutukset kompensoitava

Suomen Motoristit ry myös vaatii, että veron haittavaikutusten kompensoimiseksi moottoripyörien autoveroa alennetaan 50 prosentilla.

Ajoneuvoverolain 57 § koskeva valvonnan laajentaminen tulee toteuttaa erillisenä lainsäädäntöhankkeena. Merkittävä liikenteen automaattivalvonnan lisääminen edellyttää laajaa yhteiskuntapoliittista keskustelua ja esimerkiksi valtiontaloudellisten vaikutusten arviointia.

  Suomen hallitus on jättänyt lausuntokierrokselle esityksen kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta. Suomen Motoristit ry. on jättänyt lausuntonsa asiasta Valtiovarainministeriölle 16.1.

Motouutiset hoitaa SMOTO:n tiedotusta toimeksiannosta.