Lainsäädännön arviointineuvosto on Juha Sipilän hallituksen ohjelman mukaisesti perustettu vuoden 2015 joulukuussa. Se on poliittisesti riippumaton ja itsenäinen elin, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esityksistä ja niiden vaikutusarvioinneista. Perustavoitteena on lisätä lainvalmisteluun sisältyvien taloudellisten vaikutusarviointien laatua ja kehittää yleistä lainvalmistelukulttuuria.

Suomen Motoristit ry (SMOTO) kertoo, että sen lausunnossa hallituksen esitykseen aiotusta verolaista korostettiin lakiluonnoksen merkittäviä puutteita kotitalouksiin, elinkeinoihin, työllisyyteen ja valtiontalouteen kohdistuvien taloudellisten vaikutusten arvioinneissa. Puutteet edellyttävät SMOTOn mielestä vähintään lakiesitysten palauttamista pidempään valmisteluun. Se odottaa erityisellä mielenkiinnolla arviointineuvoston lausuntoa ja sen vaikutuksia lainvalmistelun sisältöön ja kulkuun.

SMOTOn tiedossa ei ole, käsitteleekö lainsäädännön arviointineuvosto juuri sen moottoripyöriä koskevan lakiesitysversion, kuin mille valtiovarainministeriö pyysi lausuntoja 16.1. päättyneellä kannanottokierroksella, vai onko lakiesityksen luonnosta sittemmin muutettu tai täydennetty.

Koska arviointi kuitenkin vie aikaa, ja koska lakiesitys sisältää lainsäädännöllisiä ongelmia ja sen taloudellisten vaikutusten arvioinnit ovat puutteellisia, SMOTO olettaa, että hallituksen kevätohjelmassa esitetty aikataulu lakiesitysten tuomisesta eduskuntaan viikolla 8 ei onnistu.

– Suotavaa olisi, että viimeistään hallitusohjelman puoliväliriihessä vapun tienoilla hallitus toteaisi moottoripyörä- ja veneveroja koskevissa lakiesityksissä olevan niin paljon ongelmia, että lakien valmistelusta voidaan luopua, SMOTO toteaa.

Tiedotteessa todetaan myös, että moottoripyöriä ja veneitä koskevilla verolakiesityksillä on väistämättä vaikutuksensa pian alkavissa kuntavaaleissa, sillä verolakien sisällyttäminen hallitusohjelmaan ja sittemmin tapahtunut lakiesitysten valmistelu ovat herättäneet kansalaisten keskuudessa huomattavaa mielenkiintoa hallituspuolueita ja niiden edustajien toimintaa kohtaan.

Hallituksen toiminta veroasiassa on myös herättänyt laajaa närkästystä, ja se ei voi olla vaikuttamatta äänestyskäyttäytymiseen. Suomen Motoristit kertookin toivovansa, ettei kuntavaaleista tehdä moottoripyörä- ja veneverovaaleja.