Yksi lausuntokierroksella olevan tieliikennelain kokonaisuudistuksen sisältämistä muutoksista on se että kaikista alle 30 km/h ajettavista ylinopeuksista maksettaisiin rike- tai päiväsakkojen sijasta hallinnollista virhemaksua. Tällä hetkellä alle 30 km/h ylinopeus on rikos, jatkossa näin ei olisi, ja vasta sitä suuremmat nopeudet kuuluisivat päiväsakkojen piiriin, kertoo YLE.

Mikäli hallituksen esitys menee muuttumattomana läpi, se siivoaisi samalla puolet Suomen vuotuisesta rikostilastosta, hallinnollinen liikennevirhemaksu kun kuuluisi rikoksiin.

Uuden virhemaksun suuruus vaihtelisi 20 ja 400 euron välillä. Ylinopeudesta johtuvat rikkeet olisivat asteikon ylimmässä päässä. Virhemaksu olisi mahdollista määrätä automaattivalvonnassa myös kuljettajaa selvittämättä ja ajoneuvoa pysäyttämättä. Liikennevirhemaksu olisi siten ajoneuvokohtainen ja lähetettäisiin postitse ajoneuvorekisteristä selviävän ajoneuvon omistajan, haltijan, tilapäisen käyttäjän tai käyttövastaavan osoitteeseen.

Tämä vähentäisi osaltaan poliisin työtä, sillä nykyään poliisi joutuu kirjeitse selvittämään, kuka on ollut esimerkiksi yrityksen auton kuljettajana kyseisen ylinopeuden tekohetkellä.

Moottoripyöräilijästäkin riittäisi rekisterikilpi

Poliisi on tyytyväinen muutosehdotukseen, sillä poliisi voi uuden lain voimaantulon jälkeen keskittyä törkeisiin ylinopeuksiin ja ajotapavalvontaan.

Automaattivalvontalla kyetään siten hoitamaan suurin osa liikennerikkomuksista, sillä lakipaketissa ehdotetaan, että liikennevirhemaksu voitaisiin määrätä ilman tietoa siitä, kuka ajoneuvoa ylinopeustilanteessa ajoi. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että pelkkä ajoneuvon rekisteritunnus riittäisi, kun nyt vaaditaan kuljettajan kasvokuva, jossa samassa kuvassa on myös rekisterikilpi.

Poliisin mukaan on hyvä muutos, jos tulevaisuudessa pelkkä rekisterikilven luku riittää moottoripyörien osalta. Nykytilanteessa moottoripyöräilijä on käytännössä automaattivalvonnan ulottumattomissa, koska tolppakamerat eivät pysty ottamaan kuvaa samalla kertaa kuskin kasvoista ja pyörän rekisterikilvestä.

Automaattivalvonta voi koskea myös joko hetkellistä tai keskinopeutta. Joka tapauksessa suurin muutos asiassa on kiinnijäämisriskin kasvaminen.

Sekä autoilijaa että moottoripyöräilijää koskeva muutos on myös se, että päin punaisia liikennevaloja ajaminen tulisi niinikään hallinnollisen virhemaksun piiriin.

Liikenne- ja viestintäministeriö jätti tieliikennelain kokonaisuudistuksen lausuntokierrokselle helmikuun puolivälissä, ja lausunnon voi jättää kuka tahansa 13.4. saakka.