Oheisella  videolla ei niinkään paneuduta suoranaisesti jarruttamisen tekniikkaan, vaan lähestytään asiaa jarrutustehon aikaansaaman hidastuvuuden kautta. Mittarina käytetään F1-autoista ja hävittäjälentokoneista tuttuja G-voimia.

Ensimmäinen myytti on se, että moottoripyörä pysähtyy lyhyemmällä matkalla kuin henkilöauto. Tämä ei pidä paikkaansa, vaan sekä moottoripyörä että henkilöauto pysähtyvät parhaimmillaan samalla matkalla samasta nopeudesta. Moottoripyörän kuljettajalta tämä edellyttää kovaa osaamista, kun henkilöautolla saman pysähtyvyyden saa aikaan pienemmällä taidolla kiitos jarruttamista avustavien järjestelmien.

Henkilöauton ja moottoripyörän hidastuvuus on maksimissaan 1 G. Mutta ero syntyy mm. siinä, että maksimihidastuvuuden aikaansaamiseksi moottoripyörällä jarruttavan pitää olla huipputason kuljettaja. Noviisikuljettajan jarrutusteho on 0,5 G, kokeneen kuljettajan 0,7 G ja eksperttikuljettajan - mitä nimitystä videolla käytetään - parhaimmillaan se yksi G.

Videolla demonstroidaan moottoripyörän hidastuvuuden eroja eri nopeuksista. Jarruttajina ovat rinnakkain se noviisi, joka jarruttaa 0,5 G:n teholla ja sitten se ekspertti, jonka pyörän hidastuvuus on 1 G.

Jo 24 km/h nopeudella tapahtuvassa jarrutuksessa jarrutusmatka on 0,5 G:n hidastuvuudella autonmitan verran pidempi kuin 1 G:n. Ero kasvaa miltei eksponentiaalisesti nopeuden noustessa.

Videolla on myös näytteitä siitä, mitä tapahtuu, kun turvaväli edelläajavaan autoon ei ole kunnossa. Video on hyvin opettavainen ja asiallinen sekä näyttää selkein esimerkein jarruttamisen osaamisen merkityksen. Se on tottakai yksinkertaistus, sillä siinä ei pohdita eroja eri jarrutyyppien välillä, mutta sanoma on selkeä: jätä riittävästi turvaväliä.

Videolla ei yllättävää kyllä myöskään puhuta reagointiin kuluvan ajan merkityksestä, sillä ennenkuin takana ajava ehtii huomata edelläajavan jarruttavan, reagointiin kuluu helposti 0,5 - 1. sekuntia, jona aikana pyörä ehtii edetä jopa kymmeniä metrejä ennen kuin jarrutus alkaa. Jos ajat viiden metrin päässä edelläolevan ajoneuvon perässä, jarruttaminen ei ehdi edes alkaa ennen törmäystä.

Joten voi olla, että kannattaa siirtyä käyttämään turvaväli plussaa.

Mikäli video ei näy alla, sen voi katsoa täältä.