Liikenneviraston tiedotteessa kerrotaan, että kesänopeudet otetaan käyttöön koko maassa torstain ja perjantain (6.-7.4.2017) aikana. ELY-keskukset tarkistavat teiden kunnon ennen nopeusrajoitusten vaihtamista. Huonokuntoisimmilla tieosuuksilla alennetut nopeusrajoitukset voidaan jättää voimaan siihen asti, kunnes päällysteet on korjattu.

Talven ajaksi alennetut nopeusrajoitukset poistetaan viikonloppuun mennessä. Vaihtuvien nopeusrajoitusmerkkien teillä kesänopeuksia on voitu käyttää hyvissä ajo-olosuhteissa jo maaliskuun alusta alkaen.

Moottoriteillä nopeusrajoitus nostetaan takaisin 120 kilometriin tunnissa, mikäli tieosuudella ei ole pysyvästi alempaa rajoitusta. Pääteillä 80 kilometriin tunnissa lasketut nopeudet palautetaan 100 kilometriin tunnissa. Suurin sallittu nopeus näkyy nopeusrajoitusmerkissä.

Liikennevirasto myös toteaa, että vaikea talvi on aiheuttanut teihin halkeamia ja muita vaurioita. Melkoisia kuoppia on myös havaittavissa, joten olkaahan varovaisia pyörienne kanssa.

Pahiten vaurioituneilla tieosuuksilla alennetut nopeusrajoitukset voidaan jättää voimaan siihen asti, kunnes päällyste on kunnostettu. Päällystetyt tiet ovat kärsineet talven lauhoista keleistä harvinaisen paljon, koska päällysteiden jäätymis-sulamissyklejä on ollut koko maassa noin 50 % keskimääräistä enemmän.

Muistakaa, että kuoppien ja halkeamien lisäksi teillä on myös soraa, multaa ja hiekkaa, joten ottakaa nämäkin huomioon ajaessanne. Lisäksi autoilijat eivät enää muista moottoripyörien olemassaoloa, joten huomioikaa, että olette miltei näkymättömiä ja ajakaa sen mukaan - turvallisesti.