Melbournelaisen Monash Universityn tutkimuksessa todetaan, että inhimillinen virhe oli pääasiallinen syy 94 prosentissa niistä onnettomuuksista, joissa oli mukana moottoripyörä.

Niissä onnettomuuksissa, joissa oli mukana pelkästään moottoripyörä, kuljettajan virheet ja pyörän hallinnan menettäminen olivat useimmiten tapahtuneen syynä.

Onnettomuuksissa, joissa oli mukana enemmän kuin yksi ajoneuvo selvisi, että vähäisessä liikenteessä moottoripyöräonnettomuudet useimmiten johtuivat muun kuin moottoripyöräilijän, eli sen "toisen ajoneuvon" kuljettajan virheistä, kuten epäonnistumisessa tilan antamisessa tai väistämisessä.

Tutkimuksessa käytiin läpi yli 230 moottoripyöräonnettomuutta tammikuun 2012 ja elokuun 2014 välisenä aikana. Tutkimus oli laaja-alaisempi ja siinä käytettiin muitakin tiedonlähteitä kuin pelkästään virallista onnettomuusdataa. Aineiston keräämisessä auttoivat mm. sairaaloiden terveydenhoitohenkilöstö sekä onnettomuuspaikkatutkijat. 

Yksi merkittävä tulos oli, että kun autojen kuljettajat olivat syypäitä suurimpaan osaan pienemmässä liikennetiheydessä tapahtuneista onnettomuuksista, moottoripyöräilijät puolestaan olivat todennäköisemmin vikapäitä urbaaneilla alueilla sattuneisiin onnettomuuksiin ja törmäyksiin.

Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että vaarojen frekvenssi kasvaa. Suurempi liikennetiheys johtaa useampiin riskitilanteisiin sekä merkitsee myös liikenteessä liikkumisen vaikeustason kasvua moottoripyöräilijöille. Riskit ovat näillä suuremmat muihin ajoneuvoihin verrattuna. 

Tutkimuksessa selvisi myös, että mitä vanhempi moottoripyöräilijä on, sitä epätodennäköisempää oli, että hän olisi ollut onnettomuuteen syypää, kertoo Motofire.