Toisin kuin julkisessa keskustelussa väitetään, ei ole olemassa linkkiä, joka yhdistäisi kypärän käytön kaularangan vammojen kasvuun. Viisivuotinen tutkimus moottoripyöräonnettomuuksista todisti, että kypärän käyttö vähentää niitä.

Tutkimus ei selitä mekanismeja, miksi näin on, mutta tulokset näyttävät merkittävää yhteyttä sille, että kypärän käyttäminen vähentää kaularangan vammautumista.

Siitä huolimatta, että todisteet osoittavat, kypärän antavan suojaa pään alueelle sekä vähentää kuolleisuutta moottoripyöräonnettomuuksissa, vastustusta moottoripyöräkypäräpakkoa vastaan riittää. Yhdysvalloissa argumentteina käytetään monenlaista alkaen puuttumisena yksilönvapauteen, sitä, että kypärä heikentää näkemistä ja kuulemista sekä teoreettista mahdollisuutta, että kypärän käyttö kasvattaisi riskiä niskavammoihin kypärän biomekaanisten ominaisuuksien vuoksi.

Pystyäkseen paremmin arvioimaan kypärän roolia niskarangan vaurioitumisessa moottoripyöräonnettomuuksissa tohtori Nathaniel Brooks, joka toimii neurokirurgian apulaisprofessorina Wisconsin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa ja hänen kollegansa tekivät retrospektiivisen tutkimuksen, jossa käytiin läpi kaikki traumasairaalaan moottoripyöräonnettomuuden vuoksi joutuneet potilaat tammikuusta 2010 tammikuuhun 2015.

Merkittävästi kasvanut riski ilman kypärää

Tulokset esiteltiin yhdysvaltalaisten neurokirurgien vuositapaamisessa huhtikuussa 2017. Tutkimusaineistoon löytyi 1064 potilasta, joista 735 (69,1%) ei käyttänyt kypärää ja 329 (30,9%) käytti kypärää onnettomuuden aikana.

Potilailla, jotka eivät käyttäneet kypärää oli merkittävästi korkeampi määrä niskarangan murtumia (10,8%) verrattuna kypärään pukeutuneisiin (4,3%). Muita tuloksia oli se, että kypärää käyttämättömien vammat olivat huomattavasti vakavampia kuin kypärää käyttäneiden. Lisäksi kypärää käyttämättömät viettivät paljon pidemmän ajan sairaalassa sekä intensiivihoidossa.

Kypärää käyttämättömät kuljettajat eivät myöskään päässeet niin usein takaisin kotiin, vaan joutuivat jäämään laitoksiin ja heidän kuolleisuutensa oli merkittävästi korkeampi.

– Tutkimuksemme osoitti, että kypärän käyttö laskee kuolleisuutta, lyhentää tehohoidossa ja sairaalassaoloaikaa, kertoo yksi tutkimuksen tekijöistä, neurokirurgian tohtori Paul Page.

Aiemmin julkaistussa tutkimuksissa vuodelta 1986, jossa oli selvitetty kaularankavamman yhteyksiä kypärän käyttöön, oli todettu, että niskan vammat liittyivät kypärän käyttöön, ja väitettiin, että vaikka "kypärän käyttö vähentää päävammojen vakavuutta, niin kriittisen iskunopeuden jälkeen kypärät kasvattavat niskavammojen vakavuutta".

Kypärän vaimennusomaisuudet vaikuttavat?

Lukuisat sittemmin tehdyt tutkimukset eivät ole löytäneet samanlaista yhteyttä niskavammoihin. Niihin lukeutuu yksi moninkeskeinen tutkimus, jossa selvitettiin eri kypärätyyppien, koko- ja puolikypäröiden eroja. Vastaus oli, että molemmat kypärätyypit vähentävä tehokkaasti niskavammoja verrattuna siihen, ettei käyttäisi kypärää.

Tämän tutkimuksen tekijät kävivät läpi 5225 potilaan aineistot. Nämä olivat saaneet vammoja pään alueelle moottoripyöräonnettomuuksissa Taiwanissa vuosien 2000 ja 2009 välillä. Tutkijoiden mielipiteenä oli, että kypärän designilla saattaa olla väliä.

"Niskaa suojaava vaikutus saattaa johtua iskua vaimentavasta materiaalista kypärän sisällä sekä sen kovasta ulkokuoresta".

Tri Brooks huomasi, että iso joukko lisätekijöitä sen lisäksi, ettei käytetä kypärää, kuten nopeus tai veren alkoholipitoisuus voivat olla  tärkeitä muuttujia kasvattamaan niskavammariskejä moottoripyöräonnettomuuksissa. Mutta pelkin numeroin mitattuna tutkimus osoittaa, että niiden määrä pienenee kypärää käytettäessä. 

– Emme osaa sanoa miksi, eikä tämä tutkimus näytä syy-seuraussuhdetta, mutta kun katsomme pelkkiä numeroita, näemme traumakeskuksessamme selvästi sen, että potilailla, jotka käyttävät kypärää on lievempiä tämäntyyppisiä vammoja kuin kypärää käyttämättömillä kuljettajilla.

Asiasta kertoi Medscape Medical News.