Parhaillaan Liikenne- ja viestintäministeriössä työn alla oleva tieliikennelain kokonaisuudistus koskee myös ylinopeuksia sekä niistä annettavia rangaistuksia. 

Poliisin nykyinen valtakunnallinen linjaus ohjeistaa antamaan sakon 7 km/h tai sitä suuremmasta ylinopeudesta. Käytännössä todellinen eli mitattu nopeus on tätä korkeampi, sillä siitä tehdään laitteiden mittaustarkkuuteen liittyvä 3 km/h tekninen varmuusvähennys.

Toisin sanoen tänä päivänä kuljettaja saa rikesakon, jos ajaa ylinopeutta tuon 3 km/h varmuusvaran vähentämisen jälkeen 7-20 km/h. Tätä suuremmista ylinopeuksista määrätään päiväsakkoja, jotka määräytyvät kuljettajan tulojen mukaan.

Teoriassa voitaisiin jo nyt antaa 1 km/h ylinopeudesta sakko, mutta käytännössä se on erittäin harvinaista, eikä siihen ole lähdetty automaattisessa liikenteenvalvonnassakaan. Poliisi on jakanut alle 7 km/h ylityksistä yleensä korkeintaan huomautuksia.

Tieliikennelain uudistuksessa esitetään otettavaksi käyttöön liikennevirhemaksu, joka korvaisi rikesakon lievempien rikkomusten rangaistusmuotona.

Hallituksen esitykseon dokumentoitu virhemaksut jopa pienimpiä ylinopeuksia myöten. Alle 5 km/h ylinopeudesta virhemaksu olisi 70 euroa alle 60 km/h rajoitusalueella ja sitä korkeammilla nopeusrajoituksilla maksu olisi 50 euroa.

Tämän jälkeen maksu nousisi 5 km/h portain. Päiväsakkoihin siirryttäisiin 30 km/h ylinopeuden jälkeen. Hallituksen mukaan ylärajan nosto helpottaisi poliisin työtä, sillä virhemaksu on menettelyltään selvästi kevyempi kuin päiväsakkorangaistus. Toisin sanoen poliisi ehtisi sakottaa uuden menetelmän mukaisesti enemmän kuin nykyään.

Uudistus muuttaisi myös sakkojen alarajoja. Nykyään ylinopeusrikesakko on pienimmillään 140 euroa, mutta uuden lain myötä se olisi 50 euroa. Maksimi ennen päiväsakkoihin siirtymistä olisi puolestaan 400 euroa.

Moottori-lehden haastattelema poliisin edustaja totesi, että tämä olisi askel kohti yleiseurooppalaista käytäntöä, jossa puuttumiskynnys ja seuraamus olisivat matalampia kuin nyky-Suomessa.

Rangaistaisiinko pienistä ylinopeuksista sitten uudenkaan lain myötä, ei ole vielä selvillä. Poliisi voisi määritellä puuttumiskynnyksen edelleen haluamakseen, ja jakaa sen alapuolella huomautuksia entiseen tapaan.

Sipilän hallituksen ohjelmaan on kirjattu sakkotulojen huomattava fiskaalinen kasvattaminen.