Käytännössä itsestään pystyssä pysyviä moottoripyöriä ei juurikaan vielä ole joitakin yksipyöräisiä lukuunottamatta myynnissä, mutta BMW:llä sellaisen proto on tekeillä ja Honda on puolestaan jo esitellyt itsestään pystyssä pysyvän moottoripyörän proton, joka paitsi pysyy pystyssä, myös kulkee isäntänsä perässä.

Technavion näkemys itsestään pystyssä pysyvien pyörien markkinoiden nopeasta kasvusta perustuu ensisijaisesti siihen, että niillä on käytännön turvallisuusetuja perinteisiin moottoripyöriin verrattuna. Sekä moottoripyörän turvallisuus että kuljettajan turvallisuus ja mukavuus sekä käytettävyys paranevat. Turvanormien tiukentuminen sekä aloitteet vähentää tieliikenteessä kuolleiden määrää ovat tekijöitä, jotka ajavat eteenpäin globaalia itsestään pystyssä pysyvien moottoripyörien markkinaa.

Technavion mukaan kolme tekijää vaikuttaa eniten itsestään pystyssä pysyvien moottoripyörien markkinan kasvamiseen:

- tarve vähentää mp-onnettomuuksia

- itsestään tasapainottelevat moottoripyörät laajentavat käyttäjäkuntaa

- autonomisesti, itsekseen ajavien moottoripyörien kehitystyö

Onnettomuuksien vähentäminen

Teillä tapahtuvat törmäykset ja onnettomuudet ovat tärkein haaste globaalille autoalan (luetaan myös moottoripyörät) teollisuudelle. Kaksipyöräisten moottoroitujen ajoneuvojen kuljettajat ovat paljon haavoittuvampia onnettomuuksissa usein sen vuoksi, että heiltä puuttuu suojavarusteet, mikä helposti johtaa kriittisiin vammoihin. Siksi edistyksellisten turvajärjestelmien integrointi moottoripyöriin on erittäin tärkeässä roolissa moottoripyöräilijöiden kuolleisuuslukujen alentamisen osalta.

– Ajoavustusjärjestelmäteknologioiden ja itsestään balansoivien ominaisuuksien kehittäminen moottoripyöriin pitää sisällään suuren potentiaalin tehdä moottoripyöristä turvallisempia kuin koskaan. Itsestään pystyssä pysyvillä moottoripyörillä ei pelkästään ole potentiaali estää kuljettajaa putoamasta kyydistä törmäyksen yhteydessä, mutta niiden odotetaan myös estävän vakavia loukkaantumisia, joita kaatumisonnettomuudet aiheuttavat. Siten kasvavan tarpeen ja turvallisempien moottoripyörien kysynnän odotetaan ajavan eteenpäin globaaleja itsestään pystyssä pysyvien moottoripyörien markkinaa, uskoo Technavion autoalan elektroniikantutkimuksen johtava analyytikko Keerthi Balu

BMW:n Visio 100 - moottoripyörä 30 vuoden kuluttua. Moottori laajenee vain ajossa ja on päästeetön.

BMW:n Visio 100 - moottoripyörä 30 vuoden kuluttua. Moottori laajenee vain ajossa ja on päästeetön.

Naiskuljettajien määrä kasvussa

Yleisesti ottaen globaalia moottoripyöräteollisuutta dominoivat iältään noin 21-40-vuotiaat miehet. Muuttuvat markkinat ja kulttuurinen dynamiikka tarkoittavat tässä tapauksessa sitä, että naiskuljettajien määrä kasvaa koko ajan. Se on yksi suurimmista muutoksista, mikä vallitsee mp-teollisuudenalalla tänä päivänä. Teollisuudenalan asiantuntijat uskovat, että valmistajien parempi naiskuljettajien huomioon ottaminen markkinoinnissa ja malleissa ovat suurimpia syitä naiskuljettajien määrän kasvuun.

Vuonna 2015 tehdyn tutkimuksen mukaan naismotoristit olivat Yhdysvalloissa paljon turvallisuustietoisempia kuin miehet. Kun lisäksi otetaan huomioon, että naiset ovat yksi tärkeimpiä voimia itsestään tasapainossa pysyvien moottoripyörien kehitystyön takana, odotetaan myös, että ikääntyneet ja vammautuneet kuljettajat voivat niinikään olla suuria potentiaalisia asiakasryhmiä tämän tyyppisille pyörille.

Pienentääkseen kolareiden mahdollisuutta ja siten loukkaantumisten ja kuolonuhrien määrää, moottoripyörävalmistajat varustavat moottoripyöränsä edistyneillä järjestelmillä. Hi-tech-kehitysprosessien saatavuus ja edistyneet teknologiat tekevät modernit moottoripyörät älykkäämmiksi ja vuorovaikutteisemmiksi kuin koskaan aiemmin.

– Tämän tyyppisten edistyneiden toimintojen integroiminen on ikään kuin astinkivi puoliautonomisiin moottoripyöriin. Intensiivinen kilpailu valmistajien kesken kehittää puoliautonomisia mooottoripyöriä tehostaa edistyneiden ajoa avustavien teknologioiden kehittymistä - juuri sellaisten kuin itsestään tasapainossa pysyvät moottoripyörät, Keerthi päättää. 

Aiheesta aiemmin:

Honda julkisti CES:issä itsestään pystyssä pysyvän moottoripyörän, joka seuraa kuskia kuin koira

BMW:n visio ei petä: tulevaisuuden moottoripyörä pysyy pystyssä itsestään