Lainsäädäntö astuu voimaan 1. helmikuuta 2018. Tuen suuruus on maksimissaan 1000 euroa per ajoneuvo ja sen voi saada vain kerran per henkilö.

Kun Ruotsin hallitus esitti asiaa ensi kerran, moottoripyöriä ei oltu huomioitu ehdotuksessa. Ruotsalainen FEMA:n, Euroopan laajuisen motoristien kattojärjestön Federation of Motorcycle Associationsin jäsen SMC eli Sveriges MotorCyklister otti yhteyttä ministeriöön ja lähetti tälle ehdotuksen, joka sisälsi myös sähköiset moottoripyörät. SMC:n yhteydenotto toi tuloksia. Kun hallitus 15.12. antoi tiedon sähköisten kevyiden ajoneuvojen tuesta, niin se sisälsi myös sähkömoottoripyörät.

SMC:lle edunvalvontaan liittynyt ehdotus oli menestys.

– SMC on tyytyväinen siihen, että hallitus kuunteli argumenttejamme ja sisällytti moottoripyörät suunnitelmaan. Ja on todella hienoa kuulla, että ympäristöministeri Karolina Skog näkee sähkömoottoripyörät osana ratkaisua vähentää ruuhkia ja päästöjä, SMC:n poliittinen sihteeri Maria Nordqvist totesi.

Ympäristöministeri Karolina Skog puolestaan toteaa asiasta lehdistötiedotteessa, että "sähköpolkupyörien, sähkömoottoripyörien ja sähkömopedejen määrän kasvu voi parantaa työmatka-ajon ja kuljettamisen olosuhteita ilmastoystävällisellä tavalla ja parantaa liikkuvuutta myös hieman pidemmillä matkoilla. Hallitus odottaa uuden sähköisten ajoneuvojen hankintatuen auttavan siirtymistä autoista sähköpolkupyörien käyttöön siirtymämatkoilla. Jos useampi ihminen käyttää kevyitä sähköisiä kulkuneuvoja autojen sijaan, globaalien resurssien käyttö ja päästöt ilmakehään voivat pienentyä, ja se voi myös johtaa parempaan terveydentilaan".

Suomalaisten motoristien edunvalvojan Suomen Motoristit ry:n, SMOTO:n, puheenjohtaja Marja Kuosmanen puolestaan totesi, että Suomen olisi pikimmiten otettava mallia Ruotsista tässä asiassa. Myös SMOTO on FEMAn jäsen.

– Ruotsin tekemä päätös tukea sähkömoottoripyörien, -mopojen ja -polkupyörien hankintaa on oikein. Samanlainen päätös pitäisi tehdä myös Suomessa. Se tukisi suomalaisen moottoripyöräkannan uusiutumista, vähentäisi saasteiden määrää ja nopeuttaisi moottoripyörille ja muille sähköisille kulkineille sopivan latausinfran rakentamista ja valmistautumista sähkömoottoripyörien aikanaan tapahtuvaan väistämättömältä näyttävään tulemiseen, Marja Kuosmanen pohtii.

– Samalla se edistäisi liikkuvuutta ja vaihtoehtoisten ajoneuvomuotojen lisäämistä. Suotavaa on, että myös meidän liikennepoliittisessa suunnittelussamme huomioidaan vaihtoehtoisia ajoneuvomuotoja edistävät toimet, ettei suunnittelussa ja kaikissa toimissa lähtökohtaisesti tueta vain autoja. Tätä voi verrata vaikka romutuspalkkioon, joka koskee vain nelipyöräisiä.

– Meidän on syytä ottaa mallia Ruotsin edistyksellisestä ajattelutavasta, joka sisältää luonteeltaan pidemmän aikavälin tarkastelukulman. Jo EU:n Valkoisen kirjan lähtökohtanakin on liikkuvuuden lisääminen.

– Sähkömoottoripyörien - ja miksei muidenkin moottoripyörien - pitäisi tietenkin lisäksi päästä ajamaan samoilla kaistoilla kuin sähköautojenkin sekä kaupungeissa myös bussikaistoilla. Näen tässä Ruotsin päätöksessä selvää lisäpontta Liikennepoliittisen työryhmän 2-pyörästrategian luomiseen ja edistämiseen Marja Kuosmanen päättää.