Suomen Motoristit ry:n (SMOTO) puheenjohtaja Marja Kuosmanen puhui perjantaina aamulla Mp-messujen tiedostutilaisuudessa aiheesta "Motoristi kaupunkiliikenteessä, tasa-arvoisuus ja älyliikenteen mahdollisuudet motoristin näkökulmasta".

Kuosmanen kuvasi aluksi motoristin asemaa tieliikenteessä.

– Motoristin asema liikenteessä on luontaisesti heikko: moottoripyörä on haavoittuva, koska siitä puuttuvat ympäröivät metalliseinät, ja se tekee myös kuljettajasta haavoittuvamman kuin autoilijasta. Moottoripyörä on autovaltaisessa liikenteessämme automaattisesti heikommassa asemassa.

Näkymättömyys

– Tutkimusten mukaan moottoripyöriä ei myöskään huomata, koska niitä ei osata odottaa nähtävän; niiden olemassaoloa ei ikään kuin tiedetä. Tämän todistaa se, että keväisin tapahtuu motoristin "näkymättömyydestä" johtuvia onnettomuuksia enemmän kuin sitten, kun heidän läsnäoloonsa liikenteessä on taas totuttu.

Tämän vuoksi autoilijoille tarkoitettuun liikenneopetukseen pitää saada mukaan motoristien olemassaolon tiedostaminen. Vielä yksinkertaisempi keino on lisätä moottoripyörien määrää, Marja Kuosmanen pohti.

Tie-infran tarpeet ja tasa-arvo

Moottoripyörä liikennevälineenä on erilainen - kaksipyöräinen, haavoittuva, ja sen ohjaaminen perustuu kallistamiseen, joten sen tarpeet tieinfran osalta ovat erilaiset kuin auton.

– Suomen Motoristit on korostanut eri liikennemuotojen välisen tasa-arvon vaatimusta. Siihen liittyvät motoristien kannalta suopeat teiden rakenteet ja tien ulkopuoliset turva-alueet sekä kaiteet ja päällysteissä, maalauksissa ja paikkauksissa käytettävät materiaalit.

Teitten jyrsinnöistä, erityisesti teiden keskiviivaan tehdyistä siniaaltourajyrsinnöistä SMOTO on kertonut kielteisen mielipiteensä tienpitäjälle, mutta se on jätetty huomioimatta vaikka pitkittäisten urien koeajojen perusteella ne aiheuttavat motoristeille selvän turvallisuusriskin, Marja Kuosmanen murehti.

Älyliikenne kaikkien tielläliikkujien ehdoilla

– Älyliikenne voi tuoda ratkaisun motoristien ja muiden kevyempien kulkijoiden näkymättömyyden ongelmaan, kunhan sitä ei toteuteta autoilun ehdoilla, vaan verkottumisen ja digitaalisen näkyvyyden avulla. Ne tarjoavat oikein toteutettuna paremman tiedon sijainnista kuin autonomisten ajoneuvojen havaintojärjestelmät, Kuosmanen totesi.

Suomen Motoristit ry:n viime syksynä järjestämä VII Motoparlamentti totesi älyliikenteestä, että sekaliikenne, jossa on mukana sekä älykkäitä että "tyhmiä" ajoneuvoja, jatkuu ikuisuuteen.

– Älyliikenteen ratkaisuilla on parhaimmillaan myönteisiä vaikutuksia liikenteen turvallisuuteen, sujuvuuteen, liikennejärjestelmän kehittämiseen sekä tiedon ja tietopalvelujen tuottamiseen tienkäyttäjille. Motoparlamentin keskustelujen tulos osoittaa, että ratkaisujen kehittämisessä on hyvä edetä mahdollisimman avoimessa yhteistyössä ja muistaa pitää motoristien ja kaikkien moottoroitujen kaksipyöräisten asema mielessä.

Tämä jo senkin vuoksi, että moottoripyörät ja muut motorisoidut kaksipyöräiset helpottavat liikenneruuhkien purkamisessa sekä pysäköintiongelmien pienentämisessä, Marja Kuosmanen päättää.

Huom: Motouutiset hoitaa SMOTOn viestintää toimeksiannosta.