Vuonna 2016 EU:n alueella myytiin yli miljoona uutta moottoripyörää, peräti 1 009 678 kappaletta. Luku oli korkein sitten vuoden 2010, jolloin niitä myytiin peräti 1 014 775 kappaletta. Vuoden 2017 myyntiluvut olivat siis 913 723.

Suurimmat mp-markkinat viime vuonna Euroopassa olivat: Italia (204 579 kpl), Ranska (162 828 kpl) ja  Saksa (140 667 kpl). Neljäntenä tuli Espanja, (136 180 kpl) ja viidentenä eroava Iso-Britannia (97 713 kpl).

Pikainen vilkaisu ACEMin tilastoon kertoo, että maakohtaiset erot ovat mielenkiintoisia. Suomen mp-markkinat ovat laskeneet alle puoleen vuoden 2010 luvuistakin. Silloin myytiin 6054 pyörää viime vuoden 2829:ään verrattuna.

Saksan ja Englannin mp-myynnit puolestaan laskivat tosi rajusti edellisvuoteen verrattuna: Saksassa luvut 2017: 140 667 ja vuonna 2016 myyntiä oli 30 000 kappaletta enemmän, eli 174 624 kpl. Englannissa puolestaan luvut olivat 97 713 ja vuonna 2016 119 889 kpl. Espanjassa pudotus oli saman suuntaista.

Portugalissa myynti on puolestaan noussut notkahduksen jälkeen ja samoin monessa muussa pienemmässä EU-maassa.

Moottoripyörien kokonaismyynti EU-maissa 2010-2017. Lähde ACEM.

Moottoripyörien kokonaismyynti EU-maissa 2010-2017. Lähde ACEM.

Mopomyynti

Mopedien myynti puolestaan nousi ilahduttavasti vuoden 2016 myydystä 316 662 kappaleesta viime vuoden 399 426:een myytyyn mopoon, eli peräti 26 prosenttia. Synkkä puoli asiassa on se, että vuonna 2010 mopoja myytiin miltei 600 000 kappaletta, reilut 588 000, mutta suunta on nyt oikea.

Suurimmat mopomarkkinat olivat: Ranska (107 322 kpl), Hollanti (86 826 kpl), Saksa (33 254 kpl), Puola (29 633 kpl) and Italia (26 030 kpl).

Suomessa myytiin viime vuonna 6893 mopedia, kun niitä vuonna 2016 myytiin selvästi vähemmän, 5166 kpl. Kasvua siis yli 30 %. Tosin meidän mopomarkkinoittemme romahduksesta mopokorttiuudistuksen jälkeen kertoo se, että vuonna 2010 Suomessa myytiin yli 18 000 mopedia.

Sähköiset kaksipyöräiset

Sekä sähkömopojen että -moottoripyörien rekisteröintimäärät kasvoivat vuonna 2017 EU-alueella. Sähkömoottoripyörien myynti kasvoi vuoden 2016 3496 kappaleesta 20,4 prosenttia, jolloin vuonna 2017 myytiin 4121 sähkömoottoripyörää. Vaikka kasvuprosentit ovat kovia, ala pysyy vielä niche-markkinana, sillä vain 0,45 % kaikista EU:n alueella viime vuonna rekisteröidyistä moottoripyöristä oli sähköisiä.

Vertailun vuoksi ja alan kasvupotentiaalista kertokoon se fakta, että vuonna 2011 myytiin ainostaan 918 sähkömoottoripyörää. 

Sähkömopojen määrä yli kaksinkertaistui vuonna 2016 myydystä 11 342:stä peräti 27 029 sähkömopoon. 

Suomessa sähkömopoja myytiin viime vuonna 293 kpl ja -moottoripyöriä 5 kpl.