Mp-kauppiaat puoltaa hallituksen esitystä sääntelyn joustavoittamisesta luopumalla määrämuotoisesta kuljettajaopetuksesta. Sen sijaan se vastustaa sitä, että mopokorttia suoritettaessa otettaisiin käyttöön liikenteessä suoritettava ajokoe. Sen sijaan toimittaisiin jatkossakin nykyisin käytössä olevalla käsittelykokeella, josta on saatu hyvät kokemukset.

Tilastojen mukaan vakavien onnettomuuksien määrä on vähentynyt sen jälkeen, kun käsittelykoe tuli pakolliseksi. Käsittelykokeen avulla todennetaan se, että ajoneuvon tekninen käsittely on hallinnassa. Tällöin tarkkavuutta liikenteessä voi kohdentaa muun liikenteen huomioimiseen. Käsittelykoe kertoo siten enemmän käyttäjän ajoneuvon käsittelytaidoista kuin ajokoe liikenteessä, uskoo Mp-kauppiaat.

Mopokortti tärkeä ensiaskel

Se näkee mopokortin tärkeänä ensiaskeleena Mp-alan harrastamiselle ja sen merkitys on suuri alan taloudelle sekä nuorten liikkuvuudelle paitsi kaupungeissa myös julkisten liikennevälineiden saavuttamattomissa.

Mp-kauppiaat myös toivoo, että Teknisen kaupan liiton lausunnossa esiin tuotu näkökulma siitä, että B-kortin (= henkilöauton ajokortti) omistava kuljettaja voisi käsittelykokeella suorittaa 125cc: kevytmoottoripyörän kortin (A1) kuten monessa Euroopan maassa voi tehdä.

"Se mahdollistaisi useammalle järkevän kokoisen skootterin käyttämistä työmatka-ajoon sekä julkisen liikenteen liityntäpisteille: mopo- skootterilla (50cc) taittuvat mielekkäästi vain lyhyemmät matkat", kannanotostta todetaan.

Liikenneruuhkien lisääntyessä skootterit tarjoavat myös helpotusta ruuhkiin, niitä mahtuu enemmän pysäköintipaikoille, ne ovat ekologisia pienen kulutuksensa ansiosta, ovat hankintahinnaltaan käyttäjien saavutettavissa, ja EU:n liikennepolitiikan näkökulmasta kaksipyöräisiä tulisi edistää erityisesti kaupunkialueella sekä liikenteen sujuvuuden että 2-pyöräisten jättämän pienemmän hiilijalanjäljen vuoksi

B-kortilla kevarikortti käsittelykokeen avulla

Mp-kauppiaat kannattaa hallituksen esitystä siitä, että ajokorttiluokkien korottamiseen riittäisi yksi käsittelykoe (A1, A2 tai A),
mikäli kahden vuoden sääntö täyttyy. Kuljettajien ohjaaminen porrastetusti teholuokittain näyttää parantaneen liikenneturvallisuutta.

Se ei kuitenkaan puolla Trafin ehdottamia muutoksia moottoripyörän käsittelykokeeseen, koska niille ei ole perusteita ja nykyjärjestelmä on ollut toimiva. Erityisen huolissaan Mp-kauppiaat on siitä, että vaarana on se, että kokeen reputtamisen pelossa jarrutetaan A1- ja A2-kortin suorittamista ja siirrytään myöhemmin suoraan täysitehoiseen A-korttiluokkaan ja menetetään liikenneturvallisuudelle tärkeät välivaiheet.

A-kortin/-korttien suorittamisen viivästyttäminen tai jopa suorittamatta jättäminen aiheuttaa myös merkittävää taloudellista menetystä MP-kaupan alalle ja aiheuttaa harrastajapiirin pienenemistä.

Liikenneturvallisuus tulee asennemuutoksella ja karttuvilla kilometreillä hallittujen kokemusten kautta. Sen vuoksi koemmekin kannatettavana, että jo peruskoulussa oppilaat saisivat riittävän määrän liikennekasvatusta sisältäen liikennemerkkien tuntemuksen. Koulussa tapahtuva liikennekasvatus hyödyttäisi myös tulevia autoilijoita.

Lisäksi Mp-kauppiaat vastustavat ehdotusta yhdistää traktorit mopoautojen ja/tai nopeusrajoitettujen autojen kanssa samaan luokkaan (AM). Sillä sotketaan työkoneet ja nuorison ajoneuvot keskenään.