Eurooppalaisten moottoripyörävalmistajien liiton, ACEM:in, pääviestinä oli huoli ympäristöstä sekä moottoroitujen kaksipyöräisten asemasta tulevaisuuden Euroopassa tasa-arvoisena liikkumismuotona erityisesti kaupungeissa muitten liikkumismuotojen kanssa.

– Moottoripyörävalmistajat ovat sitoutuneet EU:n päästönormeihin ja ovat samalla tasolla autojen kanssa päästötalkoissa. Mp-valmistajat ovat kymmenessä vuodessa ottaneet kiinni autoteollisuuden päästönormien osalta. Vuonna 2020 voimaan tuleva moottoripyörien Euro 5 -normi vastaa autojen Euro 6 -normia, kertoo Suomen Motoristit ry:n, SMOTOn, kumppanuusjohtaja Veli-Pekka Ratinen.

– Päästöjen mittaamisessa mp-valmistajat ovat puolestaan edellä autoteollisuutta. Se testijärjestelmä, jota autoteollisuus on nyt ottamassa käyttöön, on mp-valmistajilla ollut käytössä jo vuodesta 2006.

ACEM:in puheenjohtaja, KTM:n pääjohtaja Stefan Pierer otti kantaa tilaisuuden avauspuheenvuorossa tulevaisuuden moottoripyöräilyn haasteisiin valmistajan näkökulmasta.

Hänen mukaansa mp-valmistuksen suunnan määrittelee kolme tekijää: Liikkuvuus, turvallisuus ja toimintaympäristö. Viime mainittu puolestaan muodostuu kahdesta eri tekijästä, asiakkaista ja politiikan tekijöistä.

Pierer vaati poliitikoilta eteenpäin katsovaa asennetta, jotta kaksipyöräiset huomioidaan Euroopan liikennepolitiikassa. Hän myös esitti skenaarion, jonka mukaan Euroopassa A1- eli kevytmoottoripyöräluokka muuttuu sähköiseksi varsin pian.

Tekniikka etenee poliitikkoja nopeammin

Veli-Pekka Ratinen

Veli-Pekka Ratinen

Seminaarin paneelikeskustelussa olivat myös ympäristöasiat keskiössä.

– EU-poliitikkojen taholta todettiin, että moottoroidut kaksipyöräiset (PTW:t) ovat osa ratkaisua, mutta haastavia. Ne näyttelevät tärkeää osaa liikkuvuudessa, mutta tätä ei ole tunnistettu EU:n harjoittamassa politiikassa. Tekniikka myös etenee tällä hetkellä nopeammin kuin politiikka, Ratinen kuvaa.

– Samalla tiedostettiin, että mikäli halutaan olla mukana osana tulevaisuudenkin liikkuvuutta, on reagoitava nopeasti uusiin tekniikoihin.

– Euro 5 -normin tavoitteena on tehdä moottoripyörät puhtaimmiksi ajoneuvoiksi Euroopan liikenteessä. Isot valmistajat totesivat että Euro 5 pystytään saavuttamaan vuoteen 2020 mennessä, suurimmat muutokset pyöriin ovat OBD-pistoke, katalysaattorin paikan muuttaminen sekä ruiskutusjärjestelmän säätö. Euro 5 myös nostaa hieman kustannuksia.

Paneeli näki melun isona ongelmana kaupunkialueilla sekä moottoripyörien että kuorma-autojen osalta. Tämän nähtiin kuitenkin moottoripyörien osalta liittyvän enemmän käyttäjien asenteisiin kuin valmistajiin. Käyttäjien pitäisi tiedostaa oma vastuunsa asiassa.

Asiantuntijoiden suositus valmistajille oli reagoida meluun ja suosia melutonta käyttöä.

Sähköä ja standardointia

- Uusista voimanlähteistä todettiin että sähköön on mentävä nyt, mutta on myös tutkittava muita vaihtoehtoja, kuten esimerkiksi vetykäyttöisiä kaksipyöräisiä, Ratinen kertoo.

– Tärkeäksi asiaksi nähtiin myös, että sähkömoottoripyörissä käytettävät irroitettavat akut standardoidaan. Kuluttajalle pitää antaa mahdollisuus ladata ja vaihtaa akkuja.

Myös turvallisuus puhutti.

-Turvallisuudesta paneeli totesi, että tavoitteena pitäisi olla tehdä PTW:t yhtä turvalliseksi kuin muut liikennemuodot. Yhtenä esimerkkinä kaksipyöräisten turvallisuudesta otettiin Italia, jossa 25 000 koulussa 500 000 oppilasta saa joka vuosi oppia, miten käytetään kaksipyöräistä moottoroitua ajoneuvoa turvallisesti.

– EU:ssa on 35 miljoonaa moottoripyörää ja mopoa ja EU:n väestöstä jo 70% asuu kaupungeissa. Moottoripyörä ja mopo ovat loistava ekovaihtoehto kaupunkeihin. Poliitikkojen ja viranomaisten pitää toimia kiireesti moottoroitujen kaksipyöräisten aseman parantamiseksi ja siten liikenteen sujuvuuden edistämiseksi. Moottoripyörä on ratkaisu, ei ongelma, Ratinen päättää.