Keskikokoisten ja isojen moottoripyörien markkinan kasvuvauhti on paljon voimakkaampi kuin moottoripyörien markkinan kokonaiskasvu, sillä se on 4,4 %.

Keskikokoisten ja isojen moottoripyörien vuotuinen markkina vuonna 2022 on tutkimuslaitoksen arvion mukaan noin 5,5 miljoonaa myytyä pyörää. Syynä markkinan kovaan imuun ovat Freedonia Groupin mukaan ainakin seuraavat tekijät:

  • – Pohjois-Amerikassa ja Länsi-Euroopassa kysyntä kasvaa, kun uusitaan lamavuosien aikana vanhentunutta pyöräkantaa.
  • – Nopeasti kasvava kalliimpien tuotteiden kysyntä kehittyvissä maissa mukaanlukien Brasilia, Kiina ja Intia.
  • – Moottoripyörien globaalisti kasvava virkistys- ja viihdekäyttö
  • – Moottoripyöräkulttuurien synty monissa maissa, jonka seurauksena kuluttajat näkevät isot moottoripyörät statussymboleina.
  • – Keskikokoisten ja isojen moottoripyörien parantuva saatavuus monissa kehittyvissä maissa sekä rahoitusjärjestelmien rakentuminen.
  • – Kun keskikokoisten ja isojen moottoripyörien valmistajat rakentavat tehtaitaan kehittyviin maihin, ne hyödyntävät niiden alempia työvoimakustannuksia ja markkinoivat pyöriään mainonnan, näyttelyiden ja mp-tapahtumien avulla, mikä puolestaan nostaa kuluttajien kiinnostusta niihin.
  • – Myös moottoripyöräilyn suosion kasvu matkamoottoripyöräilystä kilvanajoon lisää segmentin kiinnostavuutta.

Moottoripyörien kokonaismyynti toipuu vuosina 2017-2022

Moottoripyörien globaali myynti kaikissa moottorikoon luokissa kasvaa vuosittain 4,4 % vuoteen 2022 asti stagnoituneiden myyntivuosien jälkeen. Kasvun syynä on henkilökohtaisten tulojen kasvu kehittyvissä maissa, uusien huippumallien esittely kypsillä markkinoilla ja moottoripyörien kasvava työ- ja virkistyskäyttö.

Nopeasti yltyvä sähkömoottoripyörien kasvu antaa sysäyksen osalle mp-markkinoiden kasvusta USA:ssa Euroopassa ja monissa Aasian - Tyynen meren alueen maissa.

Päähavainnot:

  • – Aasian - Tyynen meren alue vastaa kahdesta kolmasosasta kaikkien uusien moottoripyörien myynistä vuoteen 2022 asti.
  • – Markkinoita alueella kasvattavat keskiarvoa parempi taloudellinen kasvu, parantuva elintaso, lisäinvestoinnit tieverkkoon monissa maissa, moottoripyöräkulttuurin muodostuminen monissa maissa sekä liikeyritysten kasvava moottoripyörien käyttö.
  • - Monet kehittyvät alueen markkinat mukaan lukien Myanmar, Pakistan, Thaimaa, Etelä-Korea, Intia, Filippiinit ja Malesia rekisteröivät kovaa kasvua, koska moottoripyörät ovat halpa kuljetusmuoto.

Moottoripyörien myynti Kiinassa laskee 2017 - 2022

Tutkimuslaitos odottaa moottoripyörien myynnin laskevat prosentilla vuosittain, sillä maassa on jo valtava määrä moottoripyöriä, ja hallitus rajoittaa jatkuvasti enemmän moottoripyörien käyttöä. Lisäksi maan julkisen liikenteen verkko kasvaa jatkuvasti.

Kaikista moottoripyöräluokista ainoastaan keskikokoisten ja isojen moottoripyörien markkina kasvaa 2017 - 2022. Asiaan vaikuttavat moottoripyörien virkistyskäyttö ja statussymbolin asema.

Lisää aiheesta Freedonia Groupin kotisivulla.