Randy Mooren RK Transportation niminen yritys tekee töitä korvatakseen moottorin vauhtipyörän kevyellä roottorilla, johon on upotettu magneetteja tuottamaan pieniä pulsseja sähkömagneettista vääntöä juuri silloin kun sitä eniten tarvitaan: kun tavoitellaan parempaa kiihtyvyyttä.

Moore näkee ongelmaksi sen, että kaikki tapahtuu nelitahtimoottorin polttoaineen syttymistapahtumien välillä. Työvaihe (hetki, jolloin polttoaine syttyy palotilassa) lähettää männän alaspäin valtavalla energialla, mutta sitten pako-, imu- ja puristustahti imevät kaiken voiman.

Vauhtipyörän inertia ja paino auttavat pitämään koneen pyörimässä ja pehmentävät voimantuottoa. Mutta inertia toimii kahdella tavalla: mitä raskaampi vauhtipyörä, sitä enemmän energiaa vaatii kiihdyttäminen ja hidastaminen, joten moottori pyörii nätisti kolmen tuottamattoman tahdinkin aikana, mutta kiihtyy hitaammin kaasutusvaiheessa.

Mooren idea on periaatteessa yksinkertainen: korvataan vauhtipyörä kevyellä levyllä, upotetaan siihen magneetteja kohdistetaan noihin magneetteihin elektromagneettinen pulssi, eli siis korvataan perinteisen vauhtipyörän inertia sähköisellä väännöllä. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että vauhtipyörä korvataan kevytrakenteisella pienitehoisella sähkömoottorilla, joka pystyy tuottamaan vääntöä täsmälleen silloin kun sitä tarvitaan.

 

Randy Mooren

Yläkuvaajassa 4-tahtimoottorin tahtien kuvauksesta selviää, milloin lisäenergiaa eniten tarvittaisiin. Alakuvassa vääntöä tuotetaan pulssinomaisesti sopivasti ajoitettuna alakuolokohtaan.

Moore ajattelee, että vääntöä lisätään pulssinomaisesti juuri silloin, kun mäntä eri tahtien aikana on alakuolokohdassaan, jolloin vääntöpulssi eniten auttaa mäntää lähtemään matkaan ja suorittamaan esimerkiksi polttoaineen puristustahdin.

Järjestelmästä on Mooren mukaan suurin hyöty kun lähdetään kiihdyttämään matalilla kierroksilla.

Normaaleilla matkanopeuksilla järjestelmän voisi pudottaa poista päältä ja antaa moottorin toimia itsekseen tai jopa kerätä sen avulla energiaa järjestelmän omiin akkuihin tai kondensaattoreihin.

Yksi mielenkiintoinen sovellus voisi olla pienet työkäyttöön tarkoitetut moottorit, kuten esimerkiksi moottorisahan moottori, joka voisi hyötyä pienestä sähköisestä avusta, kun moottori alkaa hyytyä kovassa kuormituksessa. 

Järjestelmästä olisi hyötyä myös esimerkiksi pienissä moottoripyörien tai skoottereiden moottoreissa tai jopa kilpa-autoissa, jotka hyötyisivät vauhtipyörättömän moottorin kovasta kiihtyvyydestä.

Laite on tällä hetkellä laboratoriovaiheessa, ja Moore etsii yhteistyökumppaneita kehittämään hänen patentoimaansa ratkaisua. Lisätietoja RK Transportationin sivuilta. Asiasta kertoi ensin New Atlas.