Devitt Motorcycle Insurance Brokers -vakuutusyhtiön tutkimuksessa selvisi, että toisin kuin aina ajatellaan, motoristit ovat varsinaisia antipahiksia, joista 90 % kertoo olevansa huolissaan turvallisuudesta silloin, kun ajavat muiden ajoneuvojen lähellä. Tutkimuksen mukaan yli 99 % kuljettajista ei aja vauhti tavoitteenaan, vaan haluaa ensisijaisesti ajaa vakaammin matkalla. Lopulta alle yksi prosentti motoristeista - tarkkaan ottaen 0,21 % - kertoi, että heidän tavoitteensa oli ajaa nopeasti.

Turvallisuus on myös erittäin tärkeä asia monille motoristeille. Yli kaksi viidesosaa, 41 %, motoristeista totesi, että se on heidän päähuolenaiheensa silloin kun ajavat moottoripyörällään. 

Aiemmin tänä vuonna toteutettuun tutkimukseen osallistui 1000 englantilaista autoilijaa ja 1400 motoristia.

Autoilijoiden huomio liikenteessä muualla

Lisäksi autoilijoiden toimenpiteet tiellä olivat monelle motoristille jatkuva huolenaihe. Miltei kolme neljäsosaa eli71 %, oli sitä mieltä, että autoilijat kiinnittävät ajaessaan huomiota muihin asioihin, eivät siis ole riittävän keskittyneitä ja kaksi kolmasosaa oli sitä mieltä, että nämä ajavat kärsimättömästi tiellä.

Kun autoilijoille esitettiin samat kysymykset, tulokset olivat yllättävän erilaisia. Valtaosa, 61 % totesi, että päämäärän saavuttaminen oli heidän tärkein prioriteettinsa. Vain alle viidennes, 19 %, kertoi, että turvallisuus on heille ensisijainen asia. Kun heiltä kysyttiin, ovatko motoristit kärsimättömiä, miltei puolet, 48 %, vastasi että ovat, mutta harvempi kuin yksi kahdestakymmenestä piti motoristeja kuljettajina sellaisina, että heidän huomionsa olisi ollut keskittyneenä muuhun kuin ajamiseen.

Kaksi kolmasosaa miesautoilijoista, 67 %, ja miltei kolme neljäsosaa naisautoilijoista kertoi olevansa erityisen valppaana motoristien lähellä ajaessaan, koska pelkäsivät joutuvansa sotketuksi onnettomuuteen.

Motoristi on tietoinen 

– Monille moottoripyöräily on vapaa-ajan aktiviteetti, joka antaa hienon tavan lähteä ulos vaikkapa maaseudulle ja nauttia hyvästä säästä. Autolla ajaminen taas assosioidaan enemmän päivittäisiin tehtäviin, kuten töissä kulkemiseen, mikä omalta osaltaan valaisee sitä, miksi motoristeja pidetään fokusoituneempina kuin autoilijoita, Devittin markkinointijohtaja Tom Warsop toteaa.

Ehkä osuvammin asiasta sanoo saman yrityksen blogisti James Taylor:

– Tietoisuus, ennakoiminen ja koordinaatio. Sanotaan, että motoristit ovat valppaimpia tienkäyttäjiä. Se johtuu yksinkertaisesti siitä, että heidän täytyy olla, koska heillä ei ole terässeiniä, turvayötä tai airbageja suojanaan onnettomuuden sattuessa. Lisäksi motoristit tarkistavat usein sokeat pisteensä. Se on olennainen osa turvallista ajamista ja on yhtä luonnollista kuin hengittäminen, koska seuraukset siitä, jollei ole tietoinen tilanteesta, ovat vakavat.

Yksi tutkimuksen tuloksista on, että turvallisuudesta sinänsä sekä autoilijoilla että motoristeilla on yhteinen näkemys. Toisaalta tienkäyttäjät usein stereotypisoivat toisiaan siitä huolimatta, että selvästi molemmat ryhmät ovat kiinnostuneita pitämään itsensä ja ajoneuvonsa turvassa.

Aiheesta lisää Devittin sivuilla.