Tässä katsauksessa keskitytään siis pelkästään BMW Motorradiin eli moottoripyörämyyntiin. BMW Group ja automyynti on suljettu tarkastelun ulkopuolelle.

Vuoden toisen, kesäkuun loppuun päättyneen kvartaalin aikana BMW toimitti 51 117 moottoripyörää ja maksiskootteria. Siinä on laskua 3,1 % vuoden takaiseen 52 753 pyörään verrattuna.

Tuotantovolyymi jaksolla oli merkittävästi pienempi, eli 46 274 kappaletta, pudotusta edelliseen vuoteen verraten peräti 8,5 %. 

Liikevaihto oli 5,3 % alhaisempi, eli 658 miljoonaa euroa kun se viime vuonna oli 695 miljoonaa. EBIT tulos laski 5,8 % 98 miljoonaan euroon.

Puolivuotistulos samansuuntainen

Vuoden ensi puoliskon aikana BMW toimitti 1,6 % vähemmän moottoripyöriä kuin edellisenä vuonna. Luvut olivat 86 795 vastaan 88 369 kappaletta.

Tuotantovolyymi laski puolestaan merkittävästi enemmän. Viime vuonna BMW toimitti 105 552 pyörää tämän vuoden 88 008 pyörään verrattuna. Laskua 16,6 %.

Liikevaihto jaksolla oli 1,182  miljardia euroa verrattuna viime vuoden 1,315 miljardiin. Pudotusta 10,1 %. EBIT-tulos laski puolestaan 23,6 % 175 miljoonaan euroon kun se aiemmin oli 229 miljoonaa.

Kansainväliset mp-markkinat

BMW:n näkemyksen mukaan useimmat markkinat yli 250-kuutioisten osalta pärjäsivät hyvin vuoden ensimmäisen puoliskon aikana, sillä rekisteröinnit kasvoivat maailmanlaajuisesti yli 3 %. Euroopan markkinat kehittyivät myönteisesti, kasvua oli 5,3 %. Heikon ensi kvartaalin jälkeen Saksan markkinat puolestaan toipuivat vauhdilla, jolloin kuuden kuukauden pyörämyynti kasvoi 7,7 %. Kehitys oli myönteistä myös Italiassa ja Ranskassa ja erityisesti Espanjassa. 

Yhdysvaltain markkinoilla moottoripyörien myynti sen sijaan laski 4,2 % viime vuodesta.

Toimitukset viimevuotista alemmalla tasolla

BMW:n moottoripyöräbusinesta jarrutti useampi tekijä mukaan lukien mallimuutos keskiluokassa ja uusien mallien suuri määrä. Merkittävästi alemmalla tuotannon tasolla oli kielteinen vaikutus BMW:n jälleenmyyjäorganisaatioon.

Euroopassa Bemuja toimitettiin asiakkaille 53 989 kappaletta (2017: 58 617, – 7.9 %). Toimitusmäärät laskivat myös Saksassa, jossa meni 11 739 pyörää (2017: 14 461 kpl; – 18.8 %), Ranskassa (-4%) ja Italiassa (-5%). Espanjassa puolestaan nousua oli 1,3 % ja toimitukset kaikkiaan 7379 pyörää.

Yhdysvalloissa BMW kulki vastavirtaan ja nousi 3,1 % toimittaen 7379 pyörää.

Tuotanto alempana ensi puoliskolla

Huhti-kesäkuussa BMW valmisti 46 7224 moottoripyörää neljällä tuotantolaitoksellaan maailmanlaajuisesti. Viime vuonna vastaava luku oli 51 086 kpl, laskua siis 8,5 %. Puolen vuoden vastaavat luvut olivat 88 008; 2017 105 552 kpl, eli laskua peräti 16,6 %.

Lisävaikuttajana tuotannon laskuun oli malliston muutos keskikoon adventure-pyörissä.

Alaskirjausta odotuksissa

Vaikka maailman taloustilanne sinänsä on vakaassa kasvussa, BMW arvioi tullisodan voivan vaikuttaa tulevaan myyntiin.

Moottoripyörämarkkinoiden osalta BMW lähtee oletuksesta, että markkinat yli 250-kuution luokassa kehittyvät loppuvuoden samansuntaisesti kuin ensi puoliskon aikana. Positiivinen kasvu rekisteröinneissä jatkuu suurimmilla markkinoilla Saksassa, Ranskassa, Italiassa ja Espanjassa, kun taas Englannissa se pysyy kutakuinkin samalla tasolla. USA:n markkinat jatkavat supistumistaan.

BMW odottaa moottoripyörien toimitusmäärien kasvavan jonkin verran vuoden toisella puoliskolla. Malliston uusiminen viime vuonna ja tulevat uudet mallit, joista osa on suunnattu urbaaniin ympäristöön, kasvattanevat myyntiä.

Tuotannon ylösajo uusien mallien osalta hidasti tuotantoa vuoden ensi puoliskolla ja se häiritsee tuotteiden toimittamista jälleenmyyjäverkostolle myös vuoden loppupuolella.

Koko vuoden moottoripyörien myyntimäärän pitäisi hieman kasvaa edellisvuotisesta. BMW myi vuonna 2017 164 153 pyörää. Kyseessä on pieni alaskirjaus odotuksissa, sillä vuoden 2017 tulosjulkistuksen yhteydessä merkki odotti vakaata kasvua tälle vuodelle.