Lausunnossaan MP-Kauppiaat ry esittää, että B-ajokortin haltija voisi käsittelykokeella ajaa alle 125cc kevytmoottoripyörää (A1-kortti), kuten monessa muussa Euroopan maassa. Tämä mahdollistaisi useammalle moottoripyörän käytön työmatka-ajossa esimerkiksi julkisen liikenteen liityntäpysäköintiin.

Taustana tähän on mm. se, että ruuhkaisilla kaupunkialueilla kaksipyöräiset moottoriajoneuvot tarjoavat mm. helpotusta ruuhkiin, enemmän ajoneuvoja pysäköintipaikoille sekä ekologisuutta pienen kulutuksensa ansiosta. Myös EU:n liikennepolitiikan mukaisesti kaksipyöräisten moottoriajoneuvojen käyttöä tulisi edistää erityisesti kaupunkialueella sekä liikenteen sujuvuuden että pienemmän hiilijalanjäljen vuoksi.

Moottoripyörien verotus on myös jäänyt korkeammalle tasolle autojen verotukseen verrattuna. MP-kauppiaitten mielestä kaksipyöräisten moottoriajoneuvojen autovero tulisikin suhteuttaa autoista kannettavaan autoveroon. Oheisesta Suomen Motoristit ry:n verotustaulukosta käy ilmi, kuinka paljon suhteellisesti korkeampi kaksipyöräisten moottoriajoneuvojen autovero on nykyisellään verrattuna autojen verotukseen. Moottoripyöräverosta pitäisi myös luopua kokonaan samalla aikavälillä autojen kanssa, ja siirtää verotus enemmän käyttöön perustuvaksi.

MP-verotus verrattuna autojen verotukseen. Taulukko Suomen Motoristit ry, M2P-strategia.

MP-verotus verrattuna autojen verotukseen. Taulukko Suomen Motoristit ry, M2P-strategia.

MP-kauppiaat uskoo myös, että liikenneturvallisuus paranee asennemuutoksella, riittävällä liikenneopetuksella ja karttuvilla kilometreillä hallittujen kokemusten kautta. Tämän vuoksi se kannattaa liikenneopetuksen lisäämistä jo peruskoulun opetusohjelmaan. Koulussa annettava liikennekasvatus hyödyttää kaikkia liikenteen osapuolia.

Myös bussikaistan käyttö kaupungeissa tulisi sallia kaikille kaksipyöräisille moottoriajoneuvoille. Tällainen käyttö helpottaisi merkittävästi ruuhkaliikennettä.

Suljetun alueen määritelmä kuntoon - vakuutusasiat kuntoon

Tällä hetkellä suljetun alueen määritelmän täyttäviä ajoalueita ei juurikaan Suomessa ole, koska määritelmä on tulkintaan pohjautuva ja siten epäselvä. Se tuottaa lajia harrastaville kohtuutonta kulua sekä haittaa erityisesti vakuutusnäkökulmasta. Liikennevakuutusten kustannukset ovat karanneet nykyään monen lajia harrastavan ulottumattomiin. On myös olemassa esimerkkejä, joissa liikennevakuutus ei ole korvannut vahinkoa tulkintaeroista johtuen.

Offroad- ja ratalajeissa, joita harrastetaan kiinteillä suorituspaikoilla eli moottoriradoilla, on vaatimuksena liikenteeseen tarkoitettu liikennevakuutus. Moottoriradat eivät kuitenkaan ole tieliikennealueita. Muissa Euroopan maissa ei ole vastaavaa käytäntöä. Liikennevakuutuslaki itsessään mahdollistaisi moottoriajoneuvon käyttämisen suljetulla alueella ilman liikennevakuutusta.

Tällä hetkellä moni ratojen ja harjoituspaikkojen ylläpitäjä olisi valmis investointeihin yhtenäisen turvallisuutta lisäävän rajauksen saavuttamiseksi, mutta koska määritys on tulkinnanvarainen, virheinvestointiriski on liian suuri. Huomioitavaa on myös se, että kaikilla niillä radoilla, joilla ajetaan virallisia kilpailuja, on Moottoriliiton vaatimusten mukainen vastuuvakuutus joko radan ylläpitäjän tai kilpailujärjestäjän toimesta.

Eero Remes on hyvä esimerkki suomalaisesta moottoripyöräurheilumenestyksestä. Hän on enduron maailmanmestari ja mm. Päijänneajon voittaja. Kuva: Simo Kuuslampi.

Eero Remes on hyvä esimerkki suomalaisesta moottoripyöräurheilumenestyksestä. Hän on enduron maailmanmestari ja mm. Päijänneajon voittaja. Kuva: Simo Kuuslampi.

Tällä hetkellä liikennevakuutus on lakiin perustuen laitekohtainen ja aiheuttaa siten harrastukselle merkittäviä kustannuksia, koska lajimenestys vaatii useita ajoneuvoja. Liikennevakuutusten korkea kustannustaso onkin johtanut harrastajamäärien laskuun.

Tässä lausunnossa tarkoitetut lajit ovat suosittuja suomalaisten harrastajien keskuudessa ja toistaiseksi menestystä on tullut kansainväliselläkin tasolla kiitettävästi. Lajit työllistävät hyvin ajoneuvojen, palveluiden sekä muun tuotemyynnin osalta. Lajit ovat vahvasti vaikuttamassa nuorten harrastamiseen, kuntoliikuntaan ja teknisen osaamisen kehittymiseen. Lajit myös yhdistävät usein koko perheen harrastuksen ympärille. Sen lisäksi, että lajiharrastaminen parantaa nuorten laitehallintaa ja sitä kautta ajo- ja liikenneturvallisuutta, tuo se myöhemmin uusia 2-pyöräharrastajia liikenteeseen.

Tässä lausunnossa tarkoitettuja ajoneuvoja ei pääsääntöisesti rekisteröidä, niistä ei ole maksettu ajoneuvoveroa ja niillä ei voi, eikä saa ajaa liikenteessä, mutta tällä hetkellä niissä pitää olla liikennevakuutus. Ehdotamme, että Liikenne- ja viestintäministeriö luo yksiselitteisen kansallisen määritelmän suljetulle alueelle (vrt. suljetun ampumaradan määritelmä) ja yhdenmukaistaa lain tulkintakäytänteitä. Näin myös liikennevakuutukselle ja sen ottamiselle on selkeät perusteet, Suomen Mp-kauppiaat uskoo.