Poliisi muistuttaa, että jokainen tienkäyttäjä voi omilla valinnoillaan vaikuttaa liikenneturvallisuuteen. Tällaisia valintoja ovat muun muassa turvalaitteiden käyttö, asianmukainen ajonopeus, ajamiseen keskittyminen sekä raittius liikenteessä.

– Vaikka nämä asiat ovat itsestään selvyyksiä, tahtovat ne joiltakin kuitenkin unohtua. Tämän takia poliisin rooli valvojana ja valistajana on tärkeä, niin tänään kuin tulevaisuudessakin, poliisitarkastaja Heikki Kallio Poliisihallituksesta sanoo.

Liikennekuolematon päivä järjestetään nyt kolmatta kertaa ja sen toimeenpanijana on Euroopan liikennepoliisiverkosto TISPOL 30 jäsenmaan voimin yhteistyössä EU-komission ja Euroopan liikenneturvallisuusneuvoston kanssa.

Suomessa mukaan on kutsuttu useita eri liikenneturvallisuuden sidosryhmiä. Teemapäivän nimi P"roject EDWARD" koostuu sanoista European Day Without A Road Death.

Viime vuonna Liikennekuolematon päivä onnistui Suomessa hyvin. Päivän aikana liikenteessä ei kuollut kukaan. Päivän aikana kuitenkin tapahtui 12 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta, joissa valitettavasti loukkaantui 14 henkilöä.

Euroopan laajuisesta teemapäivästä löytyy lisää tietoa TISPOLin verkkosivulta täältä, jossa voit myös käydä tekemässä liikenneturvallisuussitoumuksen ja osallistua keskusteluun twitterissä liikenneturvallisuudesta häshtägilla #ProjectEDWARD. Voit myös katsoa videon projektista.