Hirven, valkohäntäpeuran ja metsäkauriin metsästysaikoja pidennettiin taimikkotuhojen ja liikennevahinkojen estämiseksi, kun hirvikanta on vahvistunut.

Koko maassa lokakuun toisena lauantaina alkanut varsinainen hirvenmetsästyskausi jatkuu vuoden loppuun. Sen jälkeenkin hirveä saa jatkossa metsästää ilman koiraa 15.1. asti. Valkohäntäpeuraa ja metsäkaurista saa vastaavasti metsästää varsinaisen metsästysajan lisäksi ilman koiraa 1.2.-15.2.

Hirvenmetsastys alkoi taas. Kuva: Uudenmaan poliisi.

Hirvenmetsästys alkoi taas. Kuva: Uudenmaan poliisi.

Metsästykausi kasvattaa hirvieläinkolaririskin mahdollisuutta, joten jutun aloituskuvan metsästyksestä kertovat liikennemerkit kannattaa ottaa vakavasti huomioon. 

Samoin tietysti varsinaiset hirvi- ja hirvieläinvaarasta kertovat liikennemerkit.

Hirvivaara-liikennemerkki.

Hirvivaara-liikennemerkki.