– Vaikka autojen verotusta on alennettu useampaan otteeseen erityisesti vähäpäästöisten osalta, moottoripyörien osalta näin ei ole toimittu, mikä on erittäin kummallista varsinkin, kun huomioidaan se, että uusien moottoripyörien pakokaasujen haitallisten aineiden päästöt ovat samalla tasolla ja niiden CO2-päästöt (= polttoaineen kulutus) alempia kuin henkilöautoilla, ihmettelee Suomen Motoristit ry:n varapuheenjohtaja ja edunvalvontajohtaja Jari Kielinen.

Faktat selviävät SMOTOn tekemästä tutkimuksesta. Siihen voit tutustua täällä.

– Autojen osalta EU:n uusi WLTP päästömittaustapa on ollut käytössä 1.9.2018 lähtien. Moottoripyörissä vastaavan tasoinen WMTC-testijärjestelmä on ollut käytössä jo vuodesta 2016 alkaen. Se tuli Euro 4 normin myötä, joka päästövaatimuksiltaan vastaa kutakuinkin autojen Euro 6 normia, Kielinen selventää.

Koska autojen mittaustapa on uusi, saatavilla ei ole vielä muita kuin vanhan, epäluotettavaksi todetun, NEDC-mittaustavan mukaisia arvoja. Niiden mukaan uusien rekisteröityjen henkilöautojen keskimääräinen CO2-päästö oli 119 g/km vuonna 2017 ja 116 g/km kuukausina 1-6/2018. WLTP-testimenetelmän mukaiset arvot nousevat tutkimuslaitosten arvioiden mukaan NEDC-mitatuista 15-25 %.

EU totesi autojen päästöjä mittaavan NEDC-mittaustavan epäluotettavaksi, ja sitä korvaamaan tuli WLTP.

Kuviosta selviää, että moottoripyörien verotus suhteessa päästöihin ja verrattuna autojen päästöihin ja verotukseen on käsittämättömän suuri. Kuva SMOTOn MP-autoverotustutkimuksesta.

Kuviosta selviää, että moottoripyörien verotus suhteessa päästöihin ja verrattuna autojen päästöihin ja verotukseen on käsittämättömän suuri. Kuva SMOTOn MP-autoverotustutkimuksesta.

SMOTOn tutkimuksen mukaan kuukausina 1-7/2018 uusien rekisteröityjen moottoripyörien keskimääräinen CO2-päästö oli 101 g/km ja 10 eniten myydyn mallin rekisteröityjen CO2-päästö oli keskimäärin 85 g/km. Erot ovat siis merkittävät.

VTT:n Lipasto-laskentajärjestelmän mukainen kaikkien moottoripyörien keskimääräinen CO2-päästö liikenteessä oli 107 g/km ja henkilöautojen 151 g/km. Moottoripyörien CO2-päästöjen voidaan arvioida olevan 20-40 % alempia kuin henkilöautoilla.

– Moottoripyörät ovat keskimäärin selvästi vähäpäästöisempiä kuin henkilöautot, eikä ole estettä sille, miksi moottoripyörien verotus ei voisi olla CO2-pohjainen, kuten henkilöautoilla, Jari Kielinen toteaa.

– Siten SMOTO vaatii, että uusien moottoripyörien autovero tulisi pikimmiten muuttaa CO2-pohjaiseksi ja samalle tasolle kuin henkilöautoilla, Kielinen päättää.

Moottoripyörille voidaan lisäksi soveltaa suoraan henkilöautojen verotaulukoita. Käytettynä maahan tuotaville moottoripyörille tulee syrjimättömyyden vuoksi käyttää korkeintaan pyörän rekisteröintihetken verotaulukon mukaista veroprosenttia, SMOTO esittää.

SMOTOn moottoripyörien autoverotuksen Valkoiseen kirjaan voit puolestaan tutustua täällä. Alkuperäinen artikkeli SMOTOn sivuilla täällä.