Kansanedustaja Raija Vahasalon kysymyksessä ihmetellään, miten on mahdollista, että miksi uudesta moottoripyörästä maksetaan kaksinkertainen autovero uuteen saman päästötason autoon verrattuna. Hän toteaa, että verotus asettaa motoristit epätasa-arvoiseen asemaan autoilijoihin verrattuna. Samalla hän ottaa kantaa tärkeään asiaan eli siihen, että moottoripyörien verotuksen laskeminen on tärkeää myös ympäristön kannalta, sillä moottoripyörien hiilidioksidipäästöt ovat huomattavasti pienemmät kuin autojen. Verotuksen laskemisella autetaan mp-kannan uusiutumista ja siten ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Varsinainen kysymys kuului: Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta moottoripyörien verotusta alennetaan?

Orpon vastaus vähättelevä

Valtiovarainministeri Petteri Orpon (kokoomus) vastaus on asiaa vähättelevä ja kertoo virallisen totuuden: kun kerran moottoripyöräilijöitä on verotettu autoilijoita raskaammin aina, niin samaa voidaan jatkaa riippumatta siitä, onko se perusteltavaa ilmastollisista syistä, verotuksellisesti tai muuten tasa-arvoista vai ei.

Kielteistä vastaustaan Orpo perustelee sillä, että moottoripyöristä ei kanneta vuotuista ajoneuvoveroa, eli moottoripyörään ei kohdistu omistuksenaikaista verotusta kuten autoihin, ja että moottoripyörien verotus on muutenkin kevyempää kuin autojen. 

Orpo toteaa, että "uusien autojen veroprosentti on tällä hetkellä 3,3:n ja 50:n välillä päästötasosta riippuen. Uusien autojen keskimääräinen autoveroprosentti vuonna 2017 oli noin 19 ja autoveron määrä 6 500 euroa.

Moottoripyöristä kannetaan autoveroa moottorin iskutilavuudesta riippuen 9,8–24 prosenttia verotusarvosta. Iskutilavuuden on katsottu karkealla tasolla kuvastavan moottoripyörien päästöjä. Uusien moottoripyörien keskimääräinen veroprosentti vuonna 2017 oli noin 22 ja autoveron määrä 2 900 euroa."

"Kyse ensi sijassa valtiontaloudellisin perustein kannettavasta verosta"

Olisiko ministeri Orpon kannattanut selvittää samalla, miten paljon kalliimpia autot jo sinänsä ovat sekä samalla saastuttavampia? Koska tämähän nostaa veroprosenttia ja autoveron summaa autoilla. Ja esimerkiksi sähköauton minimiprosentti on 3,3 kun taas sähkömoottoripyörälle se on 9,8%.

Suuri osa myydyistä moottoripyöristä on 125-kuutioisia, joiden hinta on 4000-7000 euroa veroineen. Olisiko valtiovarainministerin kannattanut verrata saman hintaluokan autoja ja moottoripyöriä keskenään, jolloin kuva olisi ollut realistisempi? Millaisen uuden auton saa 5000 eurolla?

Orpon varsinainen niitti on lopullinen vastaus, jossa hän toteaa, että "vaikka autoveron veroprosentti ja määrä useimmissa tapauksessa pohjautuu hiilidioksidipäästöihin, kyse on kuitenkin ensi sijassa valtiontaloudellisin perustein kannettavista veroista. Eri ajoneuvoryhmiin on katsottu valtiontaloudellisista syistä tarpeelliseksi kohdistaa eri tasoista verotusta eikä vertailua siten tule tehdä pelkästään hiilidioksidipäästön perusteella. Toisaalta myöskään päästöohjauksen kannalta ei olisi perusteltua suosia verotuksessa moottoripyöriä, sillä niiden käyttö painottuu vahvasti vapaa-ajan harrastukseen, kun taas autojen käytöstä huomattava osa kohdistuu työmatkoihin tai muuhun liikkumistarpeeseen."

Eli kuten jo aiemmin totesimme, moottoripyöräilijät ovat verotuksellisesti vapaata riistaa, kuten aina on ollut. Onneksi vaalit ovat tulossa.

Alla sekä kansanedustaja Vahasalon kysymys että ministeri ja puoluejohtaja Orpon vastaus sellaisenaan.

Kirjallinen kysymys

Autoveron alentaminen ja moottoripyörät

Eduskunnan puhemiehelle

Autoveroa ollaan laskettu vuosittain tällä hallituskaudella ja se laskee jälleen ensi vuoden tammikuussa. Tämä lasku ei koske kuitenkaan moottoripyörien verotusta, koska moottoripyöriä verotetaan moottorin iskutilavuuden mukaan toisin kuin autoja, joita verotetaan ajoneuvon yleisen vähittäismyyn hinnan ja hiilidioksidipäästöjen mukaan.

Tämä tarkoittaa sitä, että motoristit maksavat uudesta moottoripyörästä kaksinkertaisen autoveron uuteen saman päästötason autoon verrattuna. Verotus asettaa motoristit näin ollen epätasa-arvoiseen asemaan autoilijoihin verrattuna. Moottoripyörien verotuksen laskeminen on tärkeää myös ympäristön kannalta. Autovero rankaisee motoristeja paljon kovemmin kuin autoilijoita, vaikka moottoripyörien hiilidioksidipäästöt ovat huomattavasti pienemmät autoihin verrattuna. Moottoripyöräkannan uusiutumisen edistäminen myös tukee ilmastopoliittsia tavoitteita, joilla pyritään vähentämään hiilidioksidipäästöjä.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vasta avaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta moottoripyörien verotusta alennetaan?

Helsingissä 1.11.2018

Raija Vahasalo kok

Vastaus kirjalliseen kysymykseen KKV 450/2018 vp

Vastaus kirjalliseen kysymykseen autoveron alentamisesta ja moottoripyörien verotuksesta

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Raija Vahasalon /kok näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 450/2018 vp:

Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, että moottoripyörien verotusta alennetaan?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Autoveroa kannetaan autoverolain (1482/1994) nojalla henkilö- ja pakettiautoista, moottoripyöristä sekä L5- ja L7-luokkiin kuuluvista kevyistä ajoneuvoista. Vero on arvoperusteinen eli se kannetaan ajoneuvon vähittäismyyntihinnasta.

Henkilö- ja pakettiauton autoveroprosentti määräytyy auton ominaishiilidioksidipäästön perusteella tai, jos sitä koskevaa tietoa ei ole käytettävissä, auton kokonaismassaa ja käyttövoimaa vastaavan laskennallisen hiilidioksidipäästön perusteella. Veroprosentti on tällä hetkellä 3,3:n ja 50:n välillä päästötasosta riippuen. Uusien autojen keskimääräinen autoveroprosentti vuonna 2017 oli noin 19 ja autoveron määrä 6 500 euroa.

Moottoripyöristä kannetaan autoveroa moottorin iskutilavuudesta riippuen 9,8–24 prosenttia verotusarvosta. Iskutilavuuden on katsottu karkealla tasolla kuvastavan moottoripyörien päästöjä. Uusien moottoripyörien keskimääräinen veroprosentti vuonna 2017 oli noin 22 ja autoveron määrä 2 900 euroa.

Autoveron lisäksi henkilö- ja pakettiautoista kannetaan ajoneuvoveron perusveroa. Vero määräytyy auton ominaishiilidioksidipäästön perusteella tai, jos tätä tietoa ei ole, auton kokonaismassan mukaan. Keskipäästöisellä uudella autolla ajoneuvoveron perusveron määräksi tulee vuodessa noin 180 euroa. Jos eduskunta hyväksyy käsittelyssä olevan hallituksen esityksen ajoneuvoveron alentamisesta, vuosivero laskee noin 147 euroon. Tällä verotasolla keskipäästöisen uuden auton ajoneuvoveron perusveron määräksi koko sen käyttöajalta tulee noin 3 000 euroa.

Moottoripyöristä ja muista kevyistä ajoneuvoista ei kanneta ajoneuvoveroa. Hallitusohjelman mukaan kevyille moottoriajoneuvoille oli tarkoitus ottaa käyttöön vuotuinen vero. Moottoripyörien vuosiveron käyttöönotosta on kuitenkin päätetty luopua. Moottoripyöriin ei siis kohdistu vastaavaa omistuksenaikaista verotusta kuin autoihin. Moottoripyörien kokonaisverorasitus jää muutoinkin selvästi autoja vähäisemmäksi.

Vastaus kirjalliseen kysymykseen KKV 450/2018 vp

Vaikka autoveron veroprosentti ja ajoneuvoveron määrä useimmissa tapauksessa pohjautuu hiilidioksidipäästöihin, kyse on kuitenkin ensi sijassa valtiontaloudellisin perustein kannettavista veroista. Eri ajoneuvoryhmiin on katsottu valtiontaloudellisista syistä tarpeelliseksi kohdistaa eri tasoista verotusta eikä vertailua siten tule tehdä pelkästään hiilidioksidipäästön perusteella. Toisaalta myöskään päästöohjauksen kannalta ei olisi perusteltua suosia verotuksessa moottoripyöriä, sillä niiden käyttö painottuu vahvasti vapaa-ajan harrastukseen, kun taas autojen käytöstä huomattava osa kohdistuu työmatkoihin tai muuhun liikkumistarpeeseen.

Helsinki 23.11.2018

Valtiovarainministeri Petteri Orpo