Suomessa Valtion tulot tieliikenteestä, eli ajoneuvojen hankinnan yhteydessä ja käytöstä kerättyinä veroina ovat noin 8,3 miljardia euroa, Ruotsissa taas vastaavasti 9,6 miljardia euroa. Toisin sanoen Ruotsissa on kaksinkertainen väkiluku Suomeen verrattuna ja ajoneuvokantakin, mutta tieliikenteen verotusaste on selvästi alhaisempi, koska veroa kertyy reilu miljardi enemmän.

Kun Suomi käyttää keräämistään veroista 19 % väylien kunnossapitoon, niin Ruotsissa luku vastaavasti on 53 %. Se kertoo siitä, että maiden kokoon suhteutettuna Ruotsin liikenneinfrainvestointien arvo on yli kaksinkertainen Suomeen verrattuna, toteaa Iltasanomat.

Seuraavissa hallitusneuvotteluissa päätetään myös Suomen perusväylänpidon rahoituksesta ja linjataan liikenneinvestointien tulevaisuus. Nykyhallituksen korjausvelkaohjelma nosti rahoituksen maiden talouksien kokoon suhteutettuna hetkeksi samalle tasolle, mutta jos palataan sitä edeltäneelle tasolle, niin ero repeää entisestään. Tähän on syynä myös se, että Ruotsin liikenneinfrainvestoinnit kasvavat 37 prosenttia vuosina 2018–2021.

Suomessa taas Väylävirasto on arvioinut, että Suomessa investointien arvo laskee seuraavan hallituskauden aikana, kun Ruotsissa hallitus olisi ennakkotietojen mukaan panostamassa jopa 7 miljardia euroa vuodessa teihin ja rautateihin.

Tiedot selviävät Taloustutkimuksen tiistaina julkaisemasta ”Liikenneinfran kehittäminen ja rahoitus: Suomi vs. Ruotsi” -vertailusta. Vertailu ulottuu nykyhetkestä aina vuoteen 2029.