Valtiovarainministeri Petteri Orpo vastasi marraskuussa kansanedustaja Raija Vahasalon kirjalliseen kysymykseen "Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, että moottoripyörien verotusta alennetaan?"

Orpon vastauksessa todetaan mm.: "Vaikka autoveron veroprosentti ja ajoneuvoveron määrä useimmissa tapauksessa pohjautuu hiilidioksidipäästöihin, kyse on kuitenkin ensi sijassa valtiontaloudellisin perustein kannettavista veroista. Eri ajoneuvoryhmiin on katsottu valtiontaloudellisista syistä tarpeelliseksi kohdistaa eri tasoista verotusta eikä vertailua siten tule tehdä pelkästään hiilidioksidipäästön perusteella. Toisaalta myöskään päästöohjauksen kannalta ei olisi perusteltua suosia verotuksessa moottoripyöriä, sillä niiden käyttö painottuu vahvasti vapaa-ajan harrastukseen, kun taas autojen käytöstä huomattava osa kohdistuu työmatkoihin tai muuhun liikkumistarpeeseen.

– Moottoripyörien autovero tuottaa valtiolle n. 10 miljoonaa euroa vuodessa, eli yhden prosentin autoveron 1 miljardin euron vuotuisesta tuotosta. Kun valtiovarainministeriö perusteli viimeistä autoverolain muutosta, joka tehtiin henkilöautojen WLTP-päästötaulukoiden korjaamiseksi, arvioitiin korjauksen vaikutuksen olevan noin 100 miljoonaa euroa vuodessa. Valtiontaloudellisin perustein siis muutaman miljoonan vuodessa tuottavaa moottoripyörien autoveroa ei voida muuttaa, mutta henkilöautojen autoveroa voidaan rukata 100 miljooonan euron vaikutuksilla. Suhteellisuudentaju on ministeriön perusteluissa ainakin pahasti pielessä, SMOTOn varapuheenjohtaja ja edunvalvontajohtaja Jari Kielinen toteaa.

Moottoripyörien ja henkilöautojen autoveroprosentti CO2-päästöjen suhteessa.

Moottoripyörien ja henkilöautojen autoveroprosentti CO2-päästöjen suhteessa. Kuten kuvaajasta selviää, moottoripyörien veroprosentti on yhtä poikkeusta lukuunottamatta korkeampi kuin autojen.

– Moottoripyörien CO2-pohjainen autoverotus ohjaisi todennäköisesti moottoripyöräilijöitä hankkimaan vähäpäästöisiä moottoripyöriä samaan tapaan, kuin autoillekin on tapahtunut. Moottoripyörien CO2-päästöt ovat 30-35 % autoja alempia, joten jokainen auton sijasta moottoripyörällä ajettu kilometri vähentää liikenteen kokonaispäästöjä.

Viimeisimmän autoverolain perusteluissa todetaan ”auton ominaisuuksilla on tärkeä merkitys ympäristön kannalta. Tämän takia päästöperusteinen autovero on keskeinen ohjauskeino pienipäästöisten autojen suosimiseksi”. Päästöohjausta voidaan siis käyttää autoille, mutta ei  moottoripyörille, koska ne valtiovarainministeriön mielestä ovat harrastusvälineitä, Kielinen ihmettelee.

– Valtiovarainministeriön laatimasta Orpon suulla lausutusta vastauksesta kuultaa ylimielisyys motoristeja kohtaan. Toivomme tulevalle eduskunnalle ja hallitukselle viisautta ohjata ministeriötä ja viimeinkin ottaa autoveroasioissa sille kuuluva valta käsiinsä. Moottoripyörien nykyinen, autoihin verrattuna 2,4-kertainen autovero, on ilmasto- ja päästöohjausvaikutuksen kannalta kestämätön, näivettää mp-alan ja moottoripyörien käyttäjät. Moottoripyörien autovero on muutettava CO2-pohjaiseksi ja samalle tasolle kuin henkilöautoilla, Suomen Motoristit ry:n puheenjohtaja Marja Kuosmanen vaatii.