Ennenkuin etenemme itse aiheessa, tässä pikakatsaus pariin lyhenteeseen. CMC = Connected Motorcycles Consortium eli moottoripyörävalmistajien yhteenliittymä, jonka pääosakkaina ovat BMW ja Honda sekä Yamaha. Pienemmällä osuudella mukana ovat käytännössä miltei kaikki merkittävät mp-valmistajat.

Konsortiumin tavoitteena on varmistaa, että moottoripyörät otetaan yhdenvertaisina huomioon autonomisia ajoneuvoja ja niiden liikennöintiä ja verkottumista suunniteltaessa sekä taata moottoripyörien näkyvyys ajoneuvojen välisissä verkottuneissa järjestelmissä. 

ITS eli Intelligent Transport Systems tarkoittaa puolestaan älykkäitä liikennejärjestelmiä ja C-ITS on lyhenne sanoista Cooperative Intelligent Transport Systems, joka mahdollistaa sen, että tienkäyttäjät ja liikenteen valvojat jakavat tietoa ja käyttävät sitä koordinoidakseen toimintaansa liikenteessä. Tämän yhteistyöelementin mahdollistaa digitaalinen verkottuneisuus ajoneuvojen sekä ajoneuvojen ja liikenneinfrastruktuurin välillä. Sen odotetaan merkittävästi parantavan tieturvallisuutta, liikenteen tehokkuutta sekä ajamisen mukavuutta auttamalla kuljettajia tekemään oikeita päätöksiä ja adaptoitumaan liikennetilanteisiin.

Kommunikaatio on elintärkeä osa C-ITS:ää. Moottoripyörien pitää pystyä keskustelemaan digitaalisesti muiden ajoneuvojen kanssa. Myös verbaalinen kommunikaatio on C-ITS:n kehitystyössä olennaista: ihmisten pitää keskustella ja koordinoida se, mistä asioista moottoripyörien ja muiden ajoneuvojen pitää pystyä keskustelemaan keskenään.

Digitaalinen kommunikaatio: antenni on avain

Autojen osalta antennin suorituskykyvaatimukset on jo sovittu ja kehitetty aikaa sitten. Moottoripyörien osalta asia ei ole niin helppo: niiden ajodynamiikka, koko ja muoto asettavat melkoisia haasteita antennin kehittämiselle. CMC alkoi tehdä testejä asiasta erityisissä mittauskammioissa ja lisäksi todentaa testien tulokset käytännön todellisissa ajo-olosuhteissa tien päällä.

Moottoripyörän antennin ideaali sijainti on moottoripyörän etuosassa. Kriittisimmät tilanteet ilmenevät ajosuunnassa ja juuri tässä kohtaa ITS-kommunikaatiota tarvitaan varoittamaan siitä, että moottoripyörä on lähietäisyydellä. 

Mutta kaarteissa moottoripyörän kallistuminen heikentää antennin suorituskykyä suhteessa kallistuskulmaan. Käytävä, jossa antennin signaali kulkee, tulee kapeammaksi. Tuloksena ovat heikommat lähetyssignaalit moottoripyörän molemmille sivuille.

Raja-arvot määritettävä

Tutkimuksiin perustuvat onnettomuusskenariot määrittävät raja-arvot suorituskyvyn heikkenemiselle. CMC:n asiantuntijat työskentelevät perusvaatimusten kartoittamiseksi, ja ne liitetään CMC:n perusjärjestelmämäärityksiin, jotka kuvaavat CMC:n standardit moottoripyörien ITS-järjestelmille.

Testit ovat onneksi osoittaneet sen, että kuljettajan keholla on oletettua vähemmän vaikutusta antennin lähetystehoon kuin mitä odotettiin. Toisaalta signaalien lähettäminen taaksepäin on osoittautunut haastavaksi. Erilaiset välineet, kuten sivu- tai perälaukut vaikuttavat antennin suorituskykyyn.

CMC tekee edelleen tutkimustyötä varmistaakseen sen, miten moottoripyörät lähettävät viestiä olemassaolostaan taaksepäin välttääkseen takaa tulevat törmäykset.

Lähde: CMC:n tiedote. Lisää aiheesta CMC:n sivuilla.

Aiheesta aiemmin:

Moottoripyörävalmistajat esittelivät tulevaisuuden verkottuneen ja turvallisen moottoripyörän mallin

"Motoristit eivät ole älyautojen keiloja"

Autonominen ajaminen: "moottoripyörän täsmällinen paikantaminen edelleen haaste"