ITM Finland eli Tieliikennekeskus odottaa tapahtumaan tulossa olevien vieraiden ruuhkauttavan liikennettä jo keskiviikosta lähtien. Tapahtumaan on tulossa noin 12 000 ajoneuvoa, joista noin puolet on asuntoautoja tai asuntovaunua vetäviä henkilöautoja, Iltasanomat kertoo.

Tapahtumaan menoliikenteen huippukohdat ajoittunevat keskiviikolle 26.6. ja torstaille 27.6.

Paluuliikenteen ruuhkahuiput puolestaan ajoittuvat sunnuntai-iltaan ja vielä koko maanantaillekin. Paluuliikenteen ruuhkahuippujen oletetaan olevan jopa menoliikennettä terävämpiä. Ruuhkien pienentämiseksi etelään suuntautuva paluuliikenne valtateille 4 ja 8 opastetaan Tyrnävältä ensisijaisesti Tupoksen eritasoliittymän kautta.

Tiedot liikenteen sujuvuudesta ja esimerkiksi tietöistä löytyvät Traffic Management Finlandin Liikennetilanne-palvelusta täältä.

Suviseurojen logo 2019.

Suviseurojen logo 2019.

Saapuvan liikenteen vilkkaimpia reittejä on valtatie 4, jonka kautta saapuu lähes puolet tapahtuman liikenteestä. Se näkyy valtatien 4 liikenteen sujuvuudessa ja aiheuttaa myös jonoja maantielle 827 Ala-Temmeksen, Tyrnävän ja Muhoksen välillä. Vilkkaimmillaan seurojen menoliikennettä arvioidaan olevan maantiellä 827 muun liikenteen lisäksi noin 280 ajoneuvoa tunnissa.

Valtatietä 8 etelästä, valtatietä 4 pohjoisesta sekä Oulun kaupunkialueelta saapuva seuraliikenne opastetaan kulkemaan Oulun kautta valtatietä 22 pitkin. Valtatien 22 liikennevaloihin ohjelmoidaan seuraliikenteen huippujen ajaksi pääsuunalle reilusti lisävihreää jonoutumisen vähentämiseksi. Valtatiellä 22 Oulun itäpuolella arvioidaan kulkevan vilkkaimman tunnin aikana noin 1 000 ajoneuvoa, josta seurojen menoliikenteen osuus on noin 280 ajoneuvoa.

Valtatietä 22 Kajaanin suunnasta saapuvan liikenteen ei arvioida jonoutuvan ennen Muhosta, mutta seuraviikonloppu aiheuttanee Muhoksella valtatien 22 ja maantien 827 liikenteen sujuvuuteen merkittävää häiriötä koko viikonlopun ajan.

Mikäli on suuntaamassa noiden seutujen ohi viikonlopun aikoihin, kannattaa miettiä poikkeavia reittivalintoja tai sitten suunnitella matkansa ajoittaminen oheiset aikataulut huomioiden.