Pollisihallitus kommentoi tiedotteessaan seuraavaa:

"Viime päivinä on käyty keskustelua ylinopeuksien puuttumiskynnyksestä ja sen mahdollisesta tiukentumisesta uuden tieliikennelain myötä. Uusi tieliikennelaki tulee voimaan 1.6.2020 ja lain voimaantulo aiheuttaa erilaisia toimenpiteitä poliisissa. Nopeusvalvonnan puuttumisrajoja tullaan tarkastamaan ja vanhan ohjeistuksen päivitys tulee ajankohtaiseksi myöhemmässä vaiheessa. Uuden ohjeen sisällöstä ei olla vielä keskusteltu, koska lain voimaantuloon on vielä suhteellisen pitkä aika."

Laki antaa jo nyt mahdollisuuden puuttua pieniinkin ylityksiin

"Julkisuudessa on pohdittu, tuleeko poliisi jatkossa puuttumaan 1 km/h ylityksiin. On huomattava, että laki antaa saman mahdollisuuden jo tällä hetkellä. Tulevia puuttumisrajoja ei siis toistaiseksi ole päätetty, mutta poliisi tulee seuraamaan nykyisen ohjeistuksen perusteluja suhteessa uuden lain vaatimuksiin. Poliisi tulee myös aktiivisesti tiedottamaan uuden tieliikennelain muutoksista sitä mukaa kuin asiat valmistelussa etenevät."

Nykyinen ohje vuodelta 2016

"Poliisihallitus on nykyiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön perustuen vuonna 2016 laatinut ohjeen nopeusvalvonnan puuttumisrajoista. Ohjeen tarkoituksena on yhtenäistää käytäntöä poliisilaitoksilla kuljettajien yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi, jättäen kuitenkin harkintavaltaa poliisimiehille tilanteissa, joissa on huomioitava esimerkiksi liikenneolosuhteet.

Poliisi ei voi antaa yleistä lupaa ajaa lievääkään ylinopeutta ja poliisin tulisikin mahdollisuuksien mukaan puuttua kaikkeen ylinopeuden ajamiseen, mutta on tilanteita joissa valvontaresurssien riittämättömyys tai muut valvontaolosuhteet vaativat puuttumisrajan nostamista tai laskemista. Näissä tapauksissa noudatetaan ohjeistuksessa annettuja suosituksia.

Ohjeen mukaan poliisi antaa teknisen varmuusvähennyksen (3 km/h) jälkeen rikesakon kun nopeusrajoitus on ylitetty vähintään 7 km/h ja käyttää huomautusmenettelyä nopeuden ylityksen ollessa 3-6 km/h."