Tieverkon kunto on huolestuttava ja tänä vuonna teitä päällystetään ennätyksellisen vähän. Eri puolueet ovat luvanneet liikenneverkolle lisää rahaa ja tämän lupauksen pitää konkretisoitua syksyn budjetissa. Pääosa väylänpidon rahasta pitää suunnata tieverkolle. Tieliikenteen osuus tavarakuljetuksien suoritteesta on 67% ja henkilöliikenteen kilometrisuoritteesta 86 prosenttia tapahtuu tieverkolla.

– Tiet on saatu huonoon kuntoon pitkäjänteisellä niukalla rahoituksella, joten tiestön korjaustyö pitää tehdä myös suunnitelmallisesti, tehokkaasti ja pitkäjänteisesti. Syksyn talousarviossa tiestön kuntoon laittamisen pitää näkyä myös budjettikirjan lukuina, vaatii Suomen Tieyhdistyksen toimitusjohtaja Nina Raitanen Porin Suomi Areenalla

– Tiestön kunto heikkenee kiihtyvällä vauhdilla. Kyse ei ole enää useinkaan huonokuntoisesta päällysteestä, vaan teiden rungot pettävät. Runkojen kuntoon laittaminen on noin 10 kertaa kalliimpi toimenpide kuin päällystäminen. Hyväkuntoista tietä on edullista pitää kunnossa. Huonokuntoisen tien kuntoon laittaminen on kallista, muistuttaa Raitanen.

– Tiet ovat liikennejärjestelmän runko ja liikennejärjestelmä ei toimi jos tieverkko ei ole kunnossa. Muu infra eli radat, satamat ja lentokentät tarvitsevat hyväkuntoista tieverkkoa, jotta ihmiset ja tavarat saadaan liikkumaan eri kulkumuotojen välillä, Raitanen lopettaa.

Pikeä vai bittejä? –keskustelu käytiin Porin Suomi Areenalla 18.7. Keskustelemassa olivat Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja Suna Kymäläinen, SKAL:n toimitusjohtaja Iiro Lehto­nen. Suomen Tieyhdistyksen toimitusjohtaja Nina Raitanen ja INFRA ry:n toimitusjohtaja Paavo Syrjö, kerrotaan Suomen Tieyhdistyksen tiedotteessa.

Tieyhdistyksen lisäksi myös motoristit odottavat innolla lisää kunnostettuja ja moitteettomasti päällystettyjä teitä, todettiin toimituksessa.