Kesän mittaan CMC suoritti kattavia C-ITS:ään eli Cooperative Intelligent Transport Systemsiin, eli verkottuneisiin ajoneuvojeihin ja tieinfraan liittyviä testejä moottoripyörille Aldenhovenin testausradalla Aachenin lähellä Saksassa.

Testien tarkoituksena on arvioida mahdollisia onnettomuusskenarioita moottoripyörän ja auton välillä sekä tarkistaa järjestelmäasetuksia sen osalta, mikä on paras tapa informoida auton tai moottoripyörän kuljettajaa siitä miten helpottaa vaarallisia tilanteita.

Moottoripyörän lähestymisestä kertova informaatio on avain turvallisuuteen

Tyypillinen tilanne, minkä moottoripyöräilijä kokee on, kun auto tulee sivutieltä päätielle, missä motoristilla on etuajo-oikeus. Usein autoilija hiljentää vauhtia, mutta ei täysin pysäytä ajoneuvoa, jolloin motoristi on epävarma siitä, onko autoilija nähnyt ja tunnistanut hänet, ja kysymys kuuluu, että pitäisikö motoristin jarruttaa ja ottaa riski toisen vaarallisen tilanteen syntymisestä siitä, ehtivätkö mahdollisesti takana ajavat autoilijat reagoida hänen jarrutukseensa.

Auttaakseen estämään sellaisten kriittisten tilanteiden syntymistä, moottoripyörä ja auto kommunikoivat keskenään ja auton kuljettaja saa merkin tai varoitusviestin siitä, että moottoripyörä on lähestymässä etuajo-oikeutetulla tiellä.

Saadakseen tämän toimimaan, autojen ja moottoripyörien täytyy "vaihtaa" keskenään standardoituja viestejä, joita kutsutaan CAM ja DENM-viesteiksi. Niihin sisältyy tietty määrä tietoa ajoneuvon tilasta, sellaisia kuten nopeus, suunta ja / tai tieto jarrutuksesta. Mahdollistaakseen tällaisen kommunikaation CMC:n asiantuntijat ovat rakentaneet ohjelmistoja ja testanneet sitä laboratorio-olosuhteissa. Verifikaatio kuitenkin pitää tehdä reaalimaailmassa, joten Aldenhovenin testirata soveltuu paikkaan mainiosti. 

Tyypillinen tilanne: auton kuljettaja ei välttämättä näe motoristia

Varoitussignaalin ajoittaminen on olennaista

Se, milloin ajoneuvon käyttäjiä varoitetaan on erittäin tärkeä tekijä. Toisin sanoen, milloin moottoripyörän kuljettaja tai auton kuljettaja ohittaa kriittisen rajapaikan tai -hetken, ja milloin pitää näyttää varoitussignaali sekä moottoripyörälle että autolle? Jos varoitus annetaan liian aikaisin, järjestelmän hyväksyntä ja luottamus siihen on heikko. Jos varoitus tulee liian myöhään, seuraukset ovat ilmeiset.

CMC testasi useita skenaarioita monilla eri nopeuksilla validoidakseen oletukset, joita oli tehty laboratorio-olosuhteissa. Paikan päällä kalibroitiin järjestelmiä ja asetuksia parannettiin testien aikana.

Ajoneuvojen ollessa verkottuneita, autoilija saa motoristin lähestymisestä varoituksen kojelautaan.

Elektroninen hätäjarrutusvaroitin käyttökelpoinen

CMC tutki myös EEBL:n eli elektronisen hätäjarrutusosoittimen käyttökelpoisuutta moottoripyörissä. EEBL on järjestelmä, jossa moottoripyörän kuljettaja vastaanottaa tietoa mittaristoon, mikäli joku toinen ajoneuvo jarruttaa voimakkaasti. Tästä on erityisen paljon hyötyä silloin, kun jarruttavaan ajoneuvoon ei ole suoraa näköyhteyttä, kun esimerkiksi rekka on välissä näköesteenä henkilöautoon. Tällä tavoin motoristia voidaan varoittaa aikaisemmin, jolloin hän pystyy välttämään peräänajot ja törmäykset, kerrotaan CMC:n uutiskirjeessä.