Autoilijat unohtavat viisi kertaa todennäköisemmin nähneensä vastaantulevan moottoripyörän kuin auton, väittävät Nottinghamin yliopiston tutkijat.

Heidän tutkimuksestaan selvisi, että autoilijat kyllä näkevät, mutta unohtavat saman tien lähestyvän ajoneuvon 15 % ajastaan. Joissain tapauksissa autojen kuljettajilla ei ole mitään muistikuvaa siitä, että olisivat nähneet vastaantulevan ajoneuvon, vaikka olisivat kääntymässä risteyksestä.

Tutkimus pyrkii tyrmäämään ajatuksen, että autoilijat eivät kiinnitä riittävästi huomiota moottoripyöräilijöihin. Sen mukaan lähimuistin toimintahäiriöitä voidaan syyttää asiasta sen sijaan.

Yhdistyneessä Kuningaskunnassa tapahtuu vuosittain 90 kuolinonnettomuutta siten, että autoilija ajaa tai kääntyy vastaantulevan moottoripyörän eteen.

Virtuaalisimulointi yllätti

Tutkimus tehtiin ajamalla virtuaalisimulaattorilla, joka oli suunniteltu testaamaan autoilijoiden tietoisuutta moottoripyörien olemassaolosta. Autona käytettiin BMW Miniä, joka oli asennettu kääntyvälle alustalle ja visuaalisesta näkymästä vastasi 360-asteinen projektio.

180 tehdystä muistitestistä autoilijat unohtivat raportoida auton olemassaolosta kolmessa, mutta moottoripyörän 16 kertaa. Niistä viidessä tapauksessa autoilija oli katsonut suoraan vastaantulevaan moottoripyörään.

– Nämä tutkimukset osoittavat, että jopa turvallisuuskriittisissä tilanteissa on mahdollista havaita dramaattisia visuaalisen muistin epäonnistumisia. Nämä "nähty-mutta unohdettu"-virheet esiintyivät huomattavan usein simulaattorissa, ja meillä on kaikki syyt uskoa, että ne esiintyvät yhtä tiheästi elävässä elämässä. Yllättävä muistikuvan puuttuminen saattaa juuri olla se syy, miksi nämä onnettomuudet tapahtuvat niin mysteerinomaisesti, totesi Nottinghamin yliopiston liikennepsykologi tri Peter Chapman.

"Kun näet moottoripyörän, sano moottoripyörä"

Tyypillinen tulkinta kolarista perustuu olettamukseen, että kun autoilija ajaa jonkun eteen tai päälle, hän ei ole kiinnittänyt riittävästi huomiota tieliikenteeseen.

– Meidän tutkimuksemme rakennettiin selvittämään sitä, onko olemassa systemaattista eroa asenteessa ja muistikuvissa erityyppisiä ajoneuvoja kohtaan. Tutkimuksen hätkähdyttävin löytö oli ei suinkaan hienovaraiset poikkeamat näössä tai muistissa, vaan tosiasia, että joissakin tapauksissa muisto tapahtuneesta puuttui kokonaan, erityisesti lähestyvien moottoripyörien osalta, Chapman kertoi.

Tiedemiehet toteavatkin, että eteen- tai päälleajo-onnettomuuksien aiheuttamat kuolintapaukset pystyttäisiin todennäköisesti estämään sillä, että autoilijat moottoripyörän havaitessaan sanoisivat kovaan ääneen "moottoripyörä". Tutkijat nimesivät sen "See Bike Say Bike" -strategiaksi. 

Ajatus "moottoripyörä"-sanan tuomasta avusta ongelmaan perustuu siihen, kun visuaalinen informaatio koodataan äänteellisesti, osoitetaan, että että se ei enää ole altis visuospatiaaliselle häirinnälle.

– Selvästi jokainen tutkimus, joka lisää ymmärtämystämme näistä onnettomuuksista ja vastatoimet, mitä niiden estämiseksi voidaan tehdä, ovat tärkeä asia yleiselle terveydelle, Chapman päättää.

Asiasta kertoi mm. Itv