Moottoripyöräily on turvallista silloin, kun toimit ajaessasi oikein, mutta se ei ole koskaan riskitöntä. Mutta jos päätät ajaa moottoripyörällä ilman A-ajokorttia, ilman henkilökohtaisia suojavarusteita ja / tai alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena, kasvatat dramaattisesti onnettomuusriskiä.

Sveriges Motorcycklister'in, SMC:n, tilastot osoittavat, että kuolemaan johtaneissa moottoripyöräonnettomuuksissa kolmanneksessa motoristeilla ei ollut vaadittavaa moottoripyörän ajokorttia. Kortittomien osuus kuolleista on korkein Euroopassa.

Vakavat liikennerikokset, jotka johtavat kuolemaan ja vakaviin loukkaantumisiin pitää tehdä näkyviksi. Samaan aikaan Ruotsissa on tarve useammille liikennepoliiseille, tiukemmille laeille ja uudelle tavalle ajatella, että vakavat liikennerikkomukset saataisiin karsittua.

Turvallisuus lähtee omasta yhteisöstä

Moottoripyöräilykausi on loppumaisillaan Ruotsissa kuten Suomessakin. Kuolleisuusluvut ovat Ruotsissa laskeneet miltei 40 % vuoteen 2018 verrattuna. SMC:n mielestä on selvää, että se turvallisuuskulttuuri, mitä he ovat luoneet ruotsalaisten motoristien keskuudessa informaation, edistyksellisen ajokoulutuksen ja edunvalvonnan avulla yhdessä muiden moottoripyöräyhteisön toimijoiden kanssa on ollut korvaamatonta turvallisuusnäkökulmasta.

– Jos kysyt motoristilta, missä heidän turvallisuustietoisuutensa on muodostunut, vastaus on: moottoripyöräyhteisössä. Ystävät, moottoripyöräkerhot, moottoripyörälehdet, sosiaalinen media ja foorumit ovat tärkeimpiä tekijöitä paletissa. Ruotsalaiset motoristit vaativat ja rahoittavat tieturvallisuutta suurilla summilla joka vuosi. Moottoripyöräilijät ovat samanlaisia tienkäyttäjiä kuin kaikki muutkin, me haluamme tulla kotiin rakkaidemme luo, toteaa SMC:n pääsihteeri Jesper Christensen.

Mahdoton ryhmä

On kuitenkin olemassa kasvava ryhmä, jota on mahdoton saavuttaa perinteisen tieturvallisuustyön puitteissa – he joilla ei ole vaadittavaa ajokorttia. Heidän osuutensa on kasvussa, ja heidän osuutensa moottoripyöräilyssä kuolemaan johtaneista onnettomuuksista Ruotsissa on noin kolmannes.

SMC on juuri julkaissut raportin, missä on analysoitu vuosina 2011-2018 kuolemaan johtaneet onnettomuudet siitä näkökulmasta, onko moottoripyörällä matkassa olleilla ollut vaadittavaa ajokorttia. Raportti osoittaa, että 32 prosentissa tapauksista A-luokan ajokortti puuttui.

Syvempi analyysi osoitti, että tämä ryhmä  selvästi ottaa suunnattomia riskejä liikenteessä, jotka sitten voivat viedä kuolinonnettomuuksiin. Kuljettajista vain noin puolet omisti pyörän, jolla ajoivat. 77 prosentissa kortittomien kuolemaan johtaneista onnettomuuksista pyörä oli rekisteröimätön, varastettu, ei sopiva liikennekäyttöön tai käyttökiellossa.

Lisäksi kolme neljästä kuolleesta lisenssittömästä kuljettajasta oli humalassa ja / tai jonkin laittoman huumeen vaikutuksen alaisena. SMC:n raportti osoittaa myös, että tämä on suuri ongelma myös vakavasti loukkaantuneiden motoristien parissa. Vain kahdella kolmesta oli moottoripyörän kuljettamiseen oikeuttava A-kortti.

Epämoottoripyöräilijöitä

– Nämä henkilöt eivät ole moottoripyöräilijöitä. Heillä joko ei ole A-ajokorttia tai he eivät omista liikennekelpoista moottoripyörää. Näiden henkilöiden saavuttamiseksi meidän täytyy ryhtyä etsimään uusia tapoja tehdä tieturvallisuustyötä. Tarvitsemme lisää poliiseja, ei lisää nopeusvalvontakameroita.

– Poliisi tarvitsee lisää työkaluja voidakseen estää toistuvasti ajoturvallisuutta vaarantavia, esimerkiksi mahdollisuuden takavarikoida heidän ajoneuvonsa. Toistuvien rikosten ei pidä johtaa alempiin rangaistuksiin.

– Varoituskellojen pitäisi soida, kun sellaiset ihmiset, joilla ei ole vaadittavaa ajokorttia, ostavat ajoneuvoja ja sitten lopettavat verojen ja vakuutusten maksun. SMC myös pyytää jäsenistöään ajattelemaan vielä kerran ennen kuin antavat jonkun lainata pyöräänsä ja lukitsevat sekä säilyttävät pyöränsä turvallisella tavalla ja turvallisessa paikassa, Jesper Christensen pohtii.

– Tämän päivän Ruotsissa tieturvallisuuden resurssit käytetään nopeusrajoitusten alentamiseen, nopeusvalvontakameroiden lisäämiseen ja keskikaiteiden lisäämiseen. Nämä eivät ole oikeita keinoja alentaa motoristien kuolleisuutta, Jesper painottaa.

Lisää aiheesta FEMA:n sivuilla täällä.

Toimituksen kommentti: 

SMC on oikealla asialla. Olemme kuuden vuoden ajan, käytännössä kuusi kesää, seuranneet poliisin tiedotteita, ja niiden perusteella valtaosa niistä onnettomuuksista, joissa moottoripyörällä matkassa ollut on törmäillyt: ajanut kolarin tai ulos tieltä tai yrittänyt paeta poliisia, henkilöllä ei ole ollut moottoripyörän kuljettamiseen oikeuttavaa korttia. Hyvin usein henkilö on myös ollut humalassa tai aineiden vaikutuksen alainen. Huomiota herättävän usein ajoneuvo on myös ollut kilvetön tai varastettu.

SMC on nostanut esille vakavan asian, johon viranomaisten pitäisi puuttua. Jo näiden henkilöiden oman turvallisuuden vuoksi, mutta samalla he tietenkin vaarantavat myös muitten tielläliikkujien turvallisuutta.

Lisäksi heidän toimintansa liikenteessä heikentää oikeiden moottoripyöräilijöiden imagoa.

SMC:n esittämät keinot poliisien määrän lisäämisestä ja paremmasta valvonnasta ovat oikeutettuja. Kuten Christensen painottaa, me motoristit olemme samanlaisia ihmisiä kuin kaikki muutkin: haluamme päästä ehjänä kotiin rakkaittemme luo.