Järjestelmässä maantien taukopaikalle on laitettu iso näyttö, joka osoittaa kunkin rauhoittumisparkissa olevan ajoneuvon rekisterinumeron sekä sen, miten pitkään tämän vielä pitää odottaa, ennen kuin pääsee jatkamaan matkaa.

Mikäli ylinopeus on lievä, odotusaika on 45 minuutin mittainen, mutta jos ylinopeutta on yli 20 km/h, matka jatkuu vasta tunnin kuluttua.

Kun poliisi huomaa ylinopeutta ajavan, tarkastetaan ensin kuskin taustat ja tarjotaan mahdollisuutta jäähyyn sakkolapun sijaan. Osa kuljettajista valitsee sakon mieluummin kuin jäähyn, mutta tähänastisten kokemusten mukaan yli puolet hyväksyy odottamisvaihtoehdon.

Asian taustalla on se, että Virossa väkilukuun suhteutettuna tapahtuu enemmän liikennekuolemia ja -onnettomuuksia kuin Suomessa. Kuolleita kertyy vuodessa 50-60 ja loukkaantuneita noin 1500. Luku on pysynyt samalla tasolla jo 10 vuoden ajan.

Sakkorangaistusten tapaiset perinteiset keinot eivät siis näytä riittävän muuttamaan liikennekäyttäytymistä, joten uusia näkemyksiä tarvitaan. Niitä on saatu innovaatiryhmästä, johon kuuluvat perinteisten poliisin ja tieliikenneviranomaisen lisäksi myös antropologi ja käyttäytymistieteiljä.

Uusia ajatuksia

Rauhoittumispysäkin ideaa on kehitetty innovaatiotyöryhmässä, jonka toiminta alkoi vuoden 2019 huhtikuussa. Pysäkin idea tulee siitä, että nopeus on ratkaiseva tekijä liikenneonnettomuuksissa, ja siksi sen hidastamiseen päätettiin puuttua.

Työryhmän tekemän haastattelututkimuksen perusteella selvisi, että virolaisten mielestä on sallittua ajaa kaupungeissa 5-10 ja maanteillä 10-20 km/h yli rajoitusten, jolloin ylinopeuksien ajamisesta on tullut hyväksytty normi.

Ylinopeutta perusteltiin usein kiireellä, vaikka tiedossa oli, että se säästäisi aikaa vain muutaman minuutin.

Idea rauhoittumispysäkkiin syntyi ajatuksesta, että entäpä jos kaahaamisen takia pitäisi odottaa niin pitkään, ettei enää ole kiire? Hankkeen epävirallinen iskulause onkin, että "säästät ylinopeuden avulla minuutin, mutta menetät tunnin".

Mikäli ylinopeus on liian suuri, tai kuskilla on "taustaa" parkkia ei tarjota, vaan sakko napsahtaa maksettavaksi.

Ideaivoriihi on tuottanut muitakin kokeiluun tulevia ylinopeutta toivottavasti vähentäviä ratkaisuja kuten liikennevaloihin asennettavan nopeustunnistimen. Se reagoisi lähestyvään ylinopeuteen siten, että kytkisi punaisen valon päälle. Sen myötä kaikki valoihin tulevat joutuisivat pysähtymään. Samalla valojen viereen syttyvä kyltti kertoisi, että "kaikki joutuvat odottamaan, koska joku joukossa ajoi ylinopeutta". Menetelmä perustuu kollektiiviseen häpeään ja syyllisyydentuntoon.

Vielä ei ole tiedossa, muuttuuko rauhoittumisparkki osaksi virallista nopeusvalvontaa. Tällä hetkellä on menossa tiedonkeräysvaihe. Aikasakko on kuitenkin otettu Virossa vastaan myönteisesti. Ihmiset ovat todenneet sen tasa-arvoiseksi rangaistusmenettelyksi. Lisäksi siitä puuttuu rahankeruumentaliteetti. Myös Viron poliisi suhtautuu asiaan myönteisesti.

Helsingin Sanomien artikkelin mukaan Suomessa seurataan aktiivisesti Viron saamia kokemuksia asiasta. Suomeen on kesäkuussa voimaan tulevan uuden tieliikennelain mukaan mahdollista määrätä 0,2 ja 0,5 promillen väliin puhaltava kuski tien sivuun odottamaan selviämistä.