Tällä hetkellä ikäpoikkeusluvan saavat käytännössä kaikki hakijat, täysin riippumatta heidän taustastaan tai mistään aiemmin tehdyistä rikkeistä.

Useissa tutkimuksissa on pystytty osoittamaan, että 15-18 -vuotiaat nuoret ovat vielä kehittymättömiä toimimaan vastuullisesti kuljettajina.

– Mikäli ikäpoikkeuslupaa halutaan jatkossakin soveltaa, tulisi sen saamisen edellytyksenä olla kattava, perusteellinen koulutus, jossa nuori saadaan ymmärtämään liikenteen riskit sekä toimimaan liikenteessä vastuullisesti, myös muut liikenteen käyttäjät huomioon ottaen. Koulutuksen avulla nuorelle olisi mahdollista antaa konkreettisia keinoja liikennetilanteista selviämiseen ilman onnettomuuksia. Mikäli nuori koulutuksesta huolimatta syyllistyisi vakaviin liikennerikkomuksiin ikäpoikkeusluvan aikana, tulisi hänelle määrätä automaattisesti ajokielto siihen saakka, kun hän täyttää 18 vuotta, todetaan Suomen Autokoululiiton tiedotteessa.

Ikäpoikkeusluvalla tarkoitetaan uuden ajokorttilainsäädännön mahdollistamaa oikeutta hakea perustellusta syystä (opiskelu, harrastukset, sosiaaliset syyt yms.) poliisilta lupaa hankkia B-ajokortti jo 17-vuotiaana, normaalin 18 vuoden alaikärajan asemesta.