Iitin kunnanvaltuutettu Hannu Suhonen vaati Itä-Suomen hallinto-oikeudelta kunnan tekemän 500 000 euron pääomasijoituksen kumoamista. Iitin kunnanvaltuusto myös sen kuntaa rakennettavalle KymiRingin moottoriradalle toukokuussa 2018.

Suhosen valituksen mukaan KymiRing Oy:n hallitukseen kuuluva ja sen vuoksi esteellinen Iitin kunnanjohtaja Riku Rönnholm oli ollut mukana järjestelemässä yhtiön rahoitusta sekä läsnä kunnanvaltuuston kokouksessa. Hänen jääviyttään asian käsittelyssä ei kuitenkaan oltu todettu.

Suhonen oli sitä mieltä, että kunnanvaltuuston päätös pääomasijoituksesta olikin yhtiölle annettu pääomalaina. Tämä kääntyi vielä rahalahjaksi, koska kyseessä oli Suhosen mukaan tappiollinen yritys ja siten myönnetty laina oli kuntalain vastainen.

Suhosen mukaan päätös ei myöskään kuulu kunnan toimialaan ja on yleisen edun vastainen sekä sisälsi riskin suuresta taloudellisesta tappiosta.

Iitin kunnanhallituksen puolsi valtuuston päätöstä ja esitti, että valitus korvausvaatimuksineen hylätään ja Suhonen velvoitetaan korvaamaan kunnalle oikeudenkäynnistä aiheutuneet kulut. Rönnholm ei kunnanhallituksen mukaan ollut osallistunut asian käsittelyyn eikä valtuuston kokoukseen.

Myös KymiRing vaati valituksen hylkäämistä ja oikeudenkäyntikulujensa korvaamista.

Itä-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi Suhosen valitukse, sillä se katsoi, ettei valtuuston päätöksellä ole päätetty lainan tai vakuuden myöntämisestä, eikä päätös valittajan esittämän perusteen mukaan lainvastainen.

Lisää aiheesta Yle:n sivuilla.