Amerikkalainen moottoripyöräteollisuuden yhteenliittymä MIC, eli Motorcycle Industry Council, pitää sisällään käytännössä kaikki suuret kansainväliset moottoripyörävalmistajat. MIC järjesti marraskuun 21. päivä "Enemmän motoristeja, enemmän moottoripyörälläajoa" -symposiumin Long Beachilla Kaliforniassa.

Symposiumissa selvennettiin suunnitelmia ja käytäntöä tavoitteiden saavuttamiseksi sekä julkistettiin strategia ja uusi online-portaali tuleville motoristeille.

Kohdistettu viestintä ja sanoma herättävät kiinnostusta

Uuden strategiakäsikirjan ytimessä on ensinnäkin saada ei-motoristit tulemaan tietoiseksi moottoripyöräilystä ja harkitsemaan moottoripyöräilyä. Konsulttiyhtiö Centauricin kanssa toteutettu kuukausien mittainen tutkimus paljasti, että miltei kaikki potentiaaliset motoristit – taustasta, iästä, sukupuolesta tai rodusta riippumatta – jos heitä lähestytään erityisesti heille teemoitetuin viestein, voidaan saada  samaistumaan moottoripyöräilemisen kokemukseen ja siten kiinnostumaan asiasta.

Ohjekirja auttaa yrityksiä arvioimaan viestintäänsä ja tunnistamaan sen, minkä pitää muuttua, että saadaan kasvatettua kiinnostusta moottoripyörällä ajamiseen uusissa kohderyhmissä.

– Mikäli saamme linjattua viestimme  – ja puhun kaikille tässä huoneessa ja kautta koko teollisuudenalamme – jos osaamme linjata viestimme sen mukaan, mitä nämä ihmiset haluavat ja tarvitsevat, ja voimme luoda kokemuksia, jotka puhuttelevat heitä niiden esteiden suhteen, joihin he ovat samaistuneet, onnistumme luomaan uuden, modernin motoristien ja ajamisen aikakauden, totesi MIC:in varatoimitusjohtaja Larry Little.

Nettiportaali laskemaan aloittamiskynnystä

Hän myös totesi, että vaikka MIC investoi tähän pitkäaikaisena teollisuusohjelmana, kaikki on lopulta kiinni siitä, että koko ala toimii yhdessä uutta tietoa hyödyntäen ja siten uusia motoristiryhmiä luodakseen.

MIC rakentaa nettiportaalia auttaakseen tulevia motoristeja rikkomaan raja-aidat moottoripyörällä ajamisen suheen. Siellä potentiaaliset motoristit voivat oppia ajamisesta, ajokoulutuksesta, välineistä, ajovarusteista, mp-kerhoista sekä kaikenlaisesta moottoripyöräilyyn liittyvästä. Heidän väylänsä ajamisen kokemiseen brändätään ja suunnitellaan siten, että tietoa on helppo saada ja polulla on helppo navigoida.

Netti sopii tietenkin nykynuorison apuvälineeksi, koska he ovat tottuneet siihen, että sen kautta tieto on helposti saavutettavissa.

– Jos haluamme enemmän ihmisiä ajamaan enemmän, meidän on poistettava raja-aitoja, tehtävä asiat mahdollisimman helpoiksi heille ja yhdistettävä moottoripyörällä ajaminen positiivisiin tunteisiin, totesi MIC:in pääjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Erik Pritchard. – Tämä portaali on ensimmäinen, olennainen askel meidän yhteisille pyrkimyksillemme menestyä.

Kuluttajakeskeisyys ja moottoripyöräilyn emootio keskiössä

Hän totesi myös, että koko teollisuudenalan pitää olla ekspansiivinen ja puhutta laajempaa ja moninaisempaa yleisöä, joka valitsee ajamisen moottoripyörällä, jos sille annetaan oikea tilaisuus ja yhteys kokemukseen. Teollisuuden pitää olla kuluttajakeskeistä, kiinnittää huomiota siihen, mitä potentiaaliset motoristit tuntevat, ajattelevat, haluavat ja tarvitsevat sekä varmistaa, että kokemus, viesti, tai tuote on suunniteltu sopimaan heidän perspektiiveihinsä.

Pritchard totesi myös, että alan täytyy olla kokonaisvaltainen ja sitoa se yhteen potentiaalisten motoristien kanssa tunteiden ja järjen tasolla sen sijaan, että keskityttäisiin teknisiin yksityiskohtiin.

– Meidän pitää olla vastuullisia ja edistää turvallista ajamista. Lisäksi meidän pitää olla yhteistyöhaluisia, kaikkien toiminnan pitää tukea strategiaamme yhtä lailla kuin heidän oman yrityksensä menestystä, Pritchard pohti.

Konsulttiyritys Centauricin edustaja puolestaan painotti, että kyse on isosta, yhteisestä ponnistuksesta. Samalla hän totesi, että potentiaalinen , vielä löytymätön motoristikunta on paljon suurempi kuin kukaan olisi osannut edes kuvitella, ja että yhteistyö on tarpeen heidän kiinnostuksensa herättämiseksi.