1. tammikuuta 2020 lähtien kaikkien Euroopan Unionin ja Euroopan vapaakauppa-alueen EFTA:n alueella myytävien moottoripyörien ja mopojen tulee täyttää uudet Euro 5 ympäristövaatimukset, jotka korvaavat Euro 4 -määrittelyn.

Olemassaolevien mopo- ja moottoripyörämallien, jotka on tyyppihyväksytty ennen vuoden 2020 vaihdetta, euro 5 tulee pakolliseksi 1.1.2021. Euro 5 tuo L-kategorian ajoneuvojen päästöt samalle tasolle kuin Euro 6 -standardin mukaisten autojen.

Teknologian kehitys vähentää kuormitusta

Tekninen innovointi on ollut pääosassa moottoripyörien päästöjen vähentämisessä. Sen jälkeen kun moottoripyörille ja mopoille asetettiin Euro 1 -standardi 1999, moottoripyörien haitallisia päästöjä on vähennetty radikaalisti. Hiilivetyjen (HC) ja typen oksidien (NOx) ṕäästöt ovat vähentyneet 96,6 % kun taas hiilimonoksidipäästöt (CO) ovat pienentyneet 92,3 %.

Euro 5 -standardi yksityiskohtaisesti

Uuden Euro 5 -standardin myötä mopojen, moottoripyörien, kolmi- ja nelipyöräisten L-luokan ajoneuvojen päästöt eivät saa ylittää 1,000 mg/km hiilimonoksidejä (CO), 100 mg/km kaikkiaan hiilivetyjä (THC), 68 mg/km ei-metaanisipohjaisia hiilivetyjä (NMHC), 60 mg/km typen oksideja (NOx) ja 4.5 mg/km pienhiukkasia (PM). Euro 5 normin rajat ovat samat kuin mitä Euro 6 standardi määrittää autoille.

Vaikka uusi Euro 5 standardi, joka korvaa Euro 4:n, tulee pakolliseksi kaikille uusille tyyppihyväksytyille moottoripyörille ja mopoille 1.1.2020, niin jotkut nichesegmentit, kuten enduro- ja trial-moottoripyörät, 3-pyöräiset apukäyttöön suunnatut mopot ja kevyet nelipyörät saavat lisäaikaa. Näiden täytyy olla Euro 5 -standardin mukaisia 1.1.2024 lähtien.

– Valmistajan näkökulmasta ajoneuvoteknologian kehitys on ollut olennaista moottoripyörien ympäristösuorituskyvyn parantamisessa. ACEMin jäsenyritykset ovat investoineet voimakkaasti tutkimukseen ja tuotekehitykseen kehittääkseen Euro 5 -standardin mukaisia moottoripyöriä. Ne on varustettu moderneilla teknologioilla kuten kolmitiekatalysaattoreilla, joita kontrolloivat happisensorit, monimutkaisilla elektronisilla moottorinohjausjärjestelmillä, edistyneellä polttoaineensuihkutuksella sekä muuttuvalla venttiilinajoituksella ja nostolla, totesi ACEMin pääsihteeri Antonio Perlot.

– Tuloksena tästä, Euro 5 -standardin mukaisten moottoripyörien ympäristösuorituskyky on samalla tasolla kuin Euro 6 -standardin autojen. ACEMin näkemysten mukaan tämä sopii äskeisen EU:n Vihreän sopimuksen visioon vähemmän saastuttavan kulkemisen tason saavuttamiseksi erityisesti kaupungeissa sekä mahdollistaa ajoneuvojemme olevan mukana osana monimuotoisesta kuljetusjärjestelmää.