Tilastokeskus julkaisee tieliikenneonnettomuustilaston kerran kuukaudessa ja katsauksen vuosittain. Sen perusteella on mahdollista tutkia miten moottoripyöräilijöiden liikenneturvallisuus on kehittynyt 2000-luvulla. Suomen Motoristit ry, SMOTO, julkaisi ensimmäisen tilastokatsauksensa aiheesta. 

Vuotta 2019 on vielä jäljellä, mutta moottoripyöräkausi on ohi, ja tilastoihin tulee vain pieniä muutoksia loppuvuonna. SMOTO julkaisee vuoden 2019 lopullisen tilaston vuodenvaihteen jälkeen Tilastokeskuksen ja Traficomin tietojen varmistuttua.

Moottoripyörien rekisteröinnit Suomessa.

Kuolonkolarit vähentyneet 60 % 2000-luvulla

Onnettomuuksissa kuolleiden määrä on vuosittain vaihdellut välillä 10-33. Tilastoissa näkyy nouseva trendi vuosien 2000-2008 välillä ja laskeva välillä 2008-2019. Vuodet 2006-2008 olivat moottoripyörien rekisteröinnin huippuaikoja.

Kun suhteutetaan onnettomuuksissa kuolleiden määrä rekisterissä olevien moottoripyörien määrään, trendi on selkeästi laskeva koko 2000-luvun. Loukkaantuneiden määrässä trendi on samankaltainen, mutta lineaarisempi suuremmasta määrästä johtuen. Suhteutettuna moottoripyörien määrään moottoripyöräilijöiden kuolonkolarit ovat vähentyneet 2000-luvulla n. 60 % ja loukkaantumiset n. 70 %. Turvallisuus on siis merkittävästi parantunut.

Tieliikenteessä kuolleet moottoripyöräilijät 2000-luvulla sekä kuolleisuuden kehitys suhteutettuna moottoripyörien määrään.

Rekisteröityjen määrän sijaan vielä parempi tapa olisi suhteuttaa onnettomuuksien määrä moottoripyörien liikennesuoritteeseen, ts. ajettujen kilometrien summaan, koska se kertoo parhaiten moottoripyöräilyn riskitasosta. Valitettavasti liikennesuoritetta ei ole luotettavasti saatavilla, koska moottoripyörien ajomäärästä ei ole olemassa tilastoja.

Tieliikenneonnettomuuksissa loukkaantuneet motoristit 2000-luvulla.

Mahdolliset muut vertailuluvut ovat rekisterissä ja liikennekäytössä olevien moottoripyörien määrä sekä niiden liikennevakuutuksen vakuutusvuodet. Liikennekäytössä olevien tilasto ei kerro totuutta ennen vuotta 2016, koska moottoripyörien liikennekäytöstä poisto tuli mahdolliseksi vasta liikennevakuutuslain muutosten myötä.

Liikennevakuutuksen vakuutusvuosien määrä noudattelee melko tarkkaan samaa kuviota kuin rekisterissä olevien moottoripyörien määrä. Siksi valitsimme vertailuluvuksi rekisterissä olevien moottoripyörien määrän, kerrotaan SMOTOn tiedotteessa.

Huom: Motouutiset.fi hoitaa Suomen Motoristit ry:n tiedotusta toimeksiantona.