Toistuvat tapahtumat samoilla alueilla aiheuttavat turvallisuuden vaarantumisen lisäksi ongelmia alueen haltijoille ja asukkaille. Pääsääntöisesti alueiden käyttämiseen ei ole pyydetty lupia. Yleisten teiden ja alueiden käyttämiseen lupaa ei voi saadakaan.

Kokoontumisajot ovat yleensä alkaneet pienimuotoisina, mutta nykyisin osallistujia on ollut jopa tuhansia. Paikalla olevat juopuneet ajoneuvojen matkustajat lisäävät vaaratilanteita ja häiriöitä. Tilaisuuksien järjestelyt eivät olleet kenenkään hallinnassa.

Kokoontumiset vaativat ilmoituksen ja luvan ja niihin pitää laatia turvallisuussuunitelma. Tapahtumien järjestäjät haluavat pääsääntöisesti pysyä nimettöminä välttääkseen kokoontumislain mukaiset velvoitteet turvallisuuden, järjestyksen ja liikennejärjestelyjen osalta. Samalla pyritään mahdollisesti välttämään vahingoista aiheutuva korvausvastuu. Poliisi käynnistää tarvittaessa tutkinnan, jossa tulee selvitettäväksi tilaisuuksien järjestäjien rikosoikeudellinen ja taloudellisten vastuu.

Poliisi on valvonut tehostetusti pääkaupunkiseudun kokoontumisajoja kahden viikonlopun ajan heinäkuussa. Valvonnan kohteena on ollut kaksi autojen ja yksi moottoripyörien kokoontumisajoja sekä yksi ns. `mopomiitti`.

Ensisijaisesti poliisi estää vaarallisen toiminnan, pitää yllä yleistä järjestystä ja turvallisuutta sekä varmistaa sujuvan liikenteen poliisihallituksen valtakunnallisen ohjeistuksen mukaisesti. Poliisi on toteuttanut valvontaa näkyvällä läsnäololla tapahtumissa.

Poliisin näkemyksen mukaan läsnäolo on vaikuttanut tilaisuuksien rauhoittumiseen ja turvallisuus- ja ympäristöhaittojen vähenemiseen. Poliisi tulee jatkamaan kokoontumisajojen tehostettua valvontaa loppukesällä ja tulevan syksyn ajan.