Sinunkin moottoripyöäkypäräsi on – toivottavasti – valmistettu Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (United Nations Economic Commission for Europe ECE tai UNECE ) määrittämien vaatimusten ja sääntöjen mukaan.

UNECE:n asetus #22 koskee Euroopassa tielaillisina myytäviä moottoripyöräkypäriä. Asetus määrittää yhdenmukaiset säännöt kuljettajien ja matkustajien moottoripyörissä ja mopoissa käyttämien suojakypäröiden ja niiden visiirien hyväksymiseksi.

Nykyinen käytössä oleva ECE 22.05 on asetuksen viides versio, mutta se korvataan pian versiolla ECE 22.06.

FEMA:n artikkelissa käydään läpi tulevan asetuksen suurimmat muutokset.

Huomattavimmat muutokset:

Modulaariset kypärät – siis ne, joissa kasvojen alaosan suojaus on liikuteltava tai irrotettava – testataan sekä leukasuoja paikallaan että ilman niitä. Mikäli kypärän leukaosa ei suojaa onnettomuustilanteessa, siitä tulee erillinen merkintä "ei suojaa leukaa" tai asiasta kertova kuvallinen symboli.

Aurinokosuojat ja tai -visiirit eivät voi rajoittaa tai estää visiirin liikkuvuutta. Kun visiiri avataan, aurinkosuojus saattaa jäädä suojaavaan asentoon. Se pitää pystyä siirtämään pois tieltä yksinkertaisella liikkeellä erillään visiiristä. Ne markkinoille tuotavat kypärät, joissa on mukana aurinkosuoja tai -visiiri, testaan aurinkosuoja työskentelyasennossa.

Heijastavat tarrat. Sopiakseen yhteen kansallisten säädösten kanssa, kypärässä saatetaan vaatia käytettävän heijastavia materiaaleja. Nämä materiaalit voidaan toimittaa kypärän mukana, jolloin pitää olla mukana myös tarkat ohjeet siitä, miten laittaa ne kypärään.

Lisävarusteet. Ne kypärät, jotka toimitetaan lisävarusteiden kanssa, tutkitaan, ettei niiden välineillä ole haitallista vaikutusta, ja että kypärä / visiiri edelleen täyttävät vaatimukset. Testaaminen tehdään sekä lisävarusteiden kanssa että ilman niitä, ja erityistä huomiota kiinnitetään energian absorbointikyvyn säilymiseen, teräviin kulmiin ja näkökenttään.

Käyttäjä ei voi itse muokata kypärää sen alkuperäisistä määrityksistä. Lisävarusteiden pitää sopia kypäränvalmistajan antamien ohjeitten mukaisesti. Kypärässä saa käyttää vain sellaisia lisävarusteita, jotka on testattu tyyppihyväksyntäprosessin mukana, jotta kypärän tyyppihyväksyntä säilyisi voimassa.

Jatkossa testataan myös visiireiden nopeiden iskujen ja esineiden kestävyys. Sen varmistamiseksi, että visiiri ei rikkoudu (tai säröydy) silloin, kun jokin iskee sitä kovasti ajosi aikana, ne testataan 60 m/s lentävällä teräskuulalla. Visiiri ei saa tällöinkään murtua tai muuttaa muotoaan tai revetä kahteen tai useampaan osaan tai irrota paikaltaan.

Kiertoliikkeen aiheuttamat aivovammat. Tulossa on myös testimenetelmä, jolla voitaan testata rotationaalista kiihtyvyyttä. Tavoitteena on selvittää, aivojen saamaa iskua kun kypärä kiertyy onnettomuuden aikana. Tämän testaamiseksi kypärä pudotetaan tietyissä eri kulmissa määritellyillä nopeuksilla tukevasti paikalleen asennettuun alustaan.

Siirtymävaihe luvassa

Tässä olivat vain uusien säännösten olennaisimmat asiat. Todellisuudessa pieniä yksityiskohtia oli loputtomasti. Esimerkiksi, mikäli kypärän visiiri on tummennettu tai fotokromaattinen, ja jos sen tummuusaste on liian vahva, visiiriin tulee merkintä "vain päiväkäyttöön"

Ehdotetuista muutoksista äänestetään kesäkuussa 2020, joten siihen asti ECE 22.05 on voimassa. Vasta kolmen vuoden kuluttua hyväksymisestä on laitonta myydä edellisen säädöksen mukaisia kypäröitä, joten siirtymäkausi on pitkä.

ECE 22.06:n muutokset ja lisäysehdotukset löydät täältä.

Asetuksessa selvitetään myös perinpohjin testiprosesseja ja -vaatimuksia.