Auto, moottoripyörä, mopo, mopoauto tai traktori eivät itsessään määritä, mitä niillä saa tehdä tai ei saa tehdä. Kaikki ne kuitenkin soveltuvat vakavamman työajon lisäksi myös huviajeluun.

Uudessa tieliikennelaissa moottoriajoneuvojen käyttöä tulkitaan niin, että niiden tarkoitus on kuljettaa ihmisiä paikasta toiseen, tai käyttää niitä tavarankuljetukseen tai muuhun työntekoon. Lainsäätäjän mielestä muu ajo on joko vähemmän tai enemmän tarpeetonta.

Uudessa laissa todetaan lakonisesti, että "tarpeeton ja häiritsevä ajoneuvolla ajo on kielletty” (TLL 54§). Ylen artikkelissa muistutetaan, että virke kertoo vähän, mutta pitää sisällään yllättävän paljon.

Poliisi vastaa arvioinnista

Tähän asti kiellettyä on ollut vain tarpeeton ja häiritsevä ajo taajamissa, jatkossa kielto on voimassa koko maassa. Poliisilla on siis arvioitavana se, milloin ajaminen on tarpeetonta, päämäärätöntä tai metelin ja pakokaasupäästöjen osalta häiritsevää.

Poliisiammattikorkeakoulun kouluttajan mielestä laissa käytetty ilmaisu on huono, koska sillä ei päästä täsmälliseen määritelmään.

Kyse on siis käytännössä kortteli- tai pillurallin nimellä tunnetun ilmiön rajoittamisesta. Tähän mennessä poliisi on tulkinnut ilmiötä niin, että esimerkiksi ilta-aikaan poliisin valvontapisteen ohittaminen riittävän monta – käytännössä kolme kertaa – kertaa on täyttänyt tarpeettoman ajon kriteerit.

Perustuslaki turvaa toki liikkumisvapauden, toisaalta kansalaisten kotirauha on lailla suojattu.

Suomessa sekä nykyinen että uusi laki ovat häiritsevän ajon osalta laupeita esimerkiksi Saksaan verrattuna. Siellä poliisi pysäyttää kovaäänisellä ajoneuvolla ajavan, ja desibelimittari kertoo lahjomatonta kieltä tilanteesta. Jos desibelejä on liikaa, ajo katkeaa paikalla.

Kuvituskuvaa, ei liity tapahtuneeseen.

Kuvituskuvaa, ei liity tapahtuneeseen.

Se äänenvaimennin

Suomessa tulkinta häiritsevästä ajosta jää poliisin tulkittavaksi tapauskohtaisesti. Kyse on usein moottorin äänenvaimentimen muuttamisesta urheilullisemmaksi. Tosin toistuva rauhallinen ajokin tai musiikin soittaminen hiljaisessa korttelissa saattaa kuulostaa kovalta.

Ylen jutun mukaan Poliisihallituksen poliisitarkastaja Konsta Arvelin muistuttaa, että uuden tieliikennelain tarkoituksena on myös perustuslaissa olevan ympäristöperusoikeuden suojeleminen (perustuslaki 20 §). Poliisi tulee ottamaan turhat pakokaasut ja metelin huomioon tarpeetonta ajoa tulkitessaan.

Sähkö- ja hybridiajoneuvot saattavat olla ongelmallisempia, koska kuljettaja voi vedota niiden äänettömyyteen ja päästöttömyyteen. Poliisi kuitenkin tekee lopullisen tulkinnan niitten aiheuttamasta häiriöstä.

Pääosa häiritsevän tai tarpeettoman ajon rikkomuksista ajetaan jatkossakin taajamissa.

Laki antaa jatkossa mahdollisuuden valvoa asiaa automaattivalvontalaitteistojen avulla, mikä parantaa mahdollisuuksia toteuttaa valvontaa.

Rangaistuksia

Lievimmissä tapauksissa voi seurauksena olla edelleen huomautus, mutta yleisimmin luvassa lienee 100 euron liikennevirhemaksu tarpeettomasta tai häiritsevästä ajosta.

Liikenteessä kikkailusta on luvassa eri maksut. Esimerkiksi nelipyöräluisusta ja mopolla keulimisesta poliisi määrää sakon päiväsakkoina. Niistä voi olla seurauksena myös ajokieltoa.