Motorcycle Action Groupin (MAG) Irlannin osasto pyrki ja pääsi keskustelemaan Pohjois-Irlannin Infrastruktuuriyksikön kanssa 2. heinäkuuta. Keskustelun tuloksena Infrastruktuuriosasto tunnusti vaijerikaiteiden olevan vaarallisia motoristeille. Vaijerikaiteet toimivat hyvin isompien ajoneuvojen kanssa, mutta ne ovat uhka moottoripyöräilijöiden liikenneturvallisuudelle.

MAG:n Pohjois-Irlannin edustajalla Martyn Boydilla ja MAG UK:n johtajalla Ian Churchlowilla oli äskettäin tuloksekas kokous Pohjois-Irlannin Infrastruktuuriosaston kanssa. Tapaamisen pääaiheena oli MAG:n huoli valtateillä käytettävistä vaijerikaiteista.

Tapaamisen toisena osapuolena olivat infrastruktuurihankkeista ja tiesuunnittelusta vastaavat viranomaiset Stephen Bradshaw ja Stephen Hughes. Lisäksi paikalla oli poliitikkoja, ja keskustelun ilmapiiri oli myönteinen sekä valaiseva molemmille osapuolille.

Boyd ja Churchlow antoivat informatiivisen tietopaketin syistä, miksi moottoripyöräilijät ovat huolissaan vaijerikaiteista ja niiden vaikutuksista onnettomuustilanteissa. Vastaavasti viranomaiset kertoivat lainsäädännöllisistä asioista sekä niistä ongelmista, mitä tukevammat rakenteet aiheuttavat.

Keskustelun lopputuloksena Pohjois-Irlannin Infrastruktuuriosasto hyväksyi seuraavat asiat: 

– Hyväksyi sen, että teräsköysikaiteet ovat vaarallisia moottoripyöräilijöiden turvallisuudelle onnettomuuden sattuessa.

– Hyväksyivät tavoitteen aktiivisesti edistää moottoripyöräilijöille turvallisemman kaidetyypin asennuksia korkean riskin tiejaksoille, jotka ovat osoittautuneet erityisen vaaralliseksi motoristeille.

– Sekä sopivat yhteistyöstä paikallisten yliopistojen kanssa missä tahansa tutkimusprojektissa, jonka tavoitteena on kehittää törmäyskaidejärjestelmä, joka on turvallisempi moottoripyöräilijöille, mutta toimii myös isompien ajoneuvojen kanssa, kerrotaan MAG:n sivustolla.

MAG:n tavoitteena säilyy edelleen se, että vaijerikaiteiden käytöstä luovuttaisiin kokonaan. Tapaaminen antoi kuitenkin myönteistä odotettavaa valtionhallinnon puolelta Pohjois-Irlannissa, ja toivottavasti vaijerikaiteiden käytön vaarallisuus ymmärretään muuallakin.