Connected Motorcycle Consortiumin (CMC) tavoitteena on varmistaa, että moottoroidut kaksipyöräiset (M2P) ovat osa myös tulevaisuuden liikkuvuutta. Konsortion pääjäseniä ovat Honda, BMW ja Yamaha, mutta käytännössä miltei kaikki moottoripyörävalmistajat sekä iso joukko alan toimijoita ovat mukana tavalla tai toisella sen toiminnassa.

Tulevaisuuden varmistamiseksi CMC ei pureudu pelkästään prosessin teknisiin näkökohtiin, vaan haluaa integroida moottoripyörän kuljettajan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa osaksi prosessia. CMC kun perustettiin varmistamaan muun muassa sitä, että tulevaisuuden autonominen nelipyöräisten liikenne pystyy ottamaan myös M2P:t huomioon eri liikennetilanteissa. 

Sopivan varoituksen ajoituksen haaste

Moottoripyörän kuljettajaa avustavat järjestelmät ovat toisenlaisten haasteiden edessä kuin nelipyöräisten. Esimerkiksi automaattinen jarruttaminen on ainakin nykyään mahdotonta, ja aiheuttaa monenlaisia riskejä kaksipyöräisen kuljettajalle, kun taas auto voi jarruttaa rajustikin automaattisten järjestelmien ohjaamana.

CMC toteaakin, että jokainen avustava järjestelmä, joka ei puutu automaattisesti tapahtumaan, vaatii luotettavan tavan kommunikoida moottoripyörästä kuljettajalleen, eli varoittaa kuljettajaa tulevasta. Tämä sen vuoksi, että kuljettaja voi reagoida tulevaan tapahtumaan oikealla tavalla.

Ongelmana on, ettei ole olemassa universaalia ja luotettavaa M2P-kuljettajaspesifiä tietoa siitä, mikä olisi sopiva varoitusaika. Puuttuu tietoa kuljettajan havainnoinnista sekä varoitusten prosessointikyvystä ajon aikana.

Lisäksi näihin kykyihin saattaa vaikuttaa joukko erilaisia tekijöitä kuten ajoneuvon ergonomia, kuljettajan työn aiheuttama kuormitus jne.

Joka tapauksessa varoitusten ja niiden ajoituksen suunnittelu on elintärkeä turvatekijä sovelluksen kannalta. Se vähentää väärien hälytysten määrää ja parantaa toiminnan hyväksyttyvyyttä motoristien keskuudessa.

Ajosimulaattorilla selvyyttä kuljettajan reagointiin

CMC tutkii parhaillaan M2P-kuljettajaspesifejä varoitussignaalien reaktiontiaikoja ajosimulaattorin avulla. DESMORIn dynaaminen mp-ajosimulaattori sijaitsee tutkimuksen yhteistyökumppanin Würzburgin liikennetieteiden instituutin (WIVW) tiloissa Veitshöchheimissä Saksassa. Simulaattori mahdollistaa kuuden asteen hydraulisen liikkeen tasapainopalautteeseen liittyen.

Malli mahdollistaa kuljettajan vuorovaikutuksen täysin realististen hallintalaitteiden kanssa: tavallinen ohjaustanko, jarrukahva ja -poljin, kytkin, vaihteenvalitsin jne. Auditiiviseen palautteeseen käytetään kypärään integroituja kuulokkeita tai väristimiä.

Kuljettaja ohjaa simulaattorimoottoripyörää normaalisti kallistamalla ja vaikuttamalla ohjaustankoon. Sylinterinmuotoinen näyttö mahdollistaa 220 asteen maisema- ja tienäkymän moottoripyörästä katsoen.

Sekä mittaristo että peilit ovat tft-näyttöjä, joihin voidaan joustavasti heijastaa eri tyyppisiä visuaalisia varoituksia.

Ajosimulaation seurantaa.

Ajosimulaation seurantaa.

Kovat ajoitukselliset vaatimukset

Testiympäristö mahdollistaa kuljettajan käyttäytymisen tutkimisen CMC:n erikoistiimin tunnistamissa erilaisissa skenaarioissa turvallisessa ja kontrolloidussa ympäristössä. Sen paras anti on tuottaa empiirisiä todisteita varoitusten suunnittelun, varoitusten ajoittamisen sekä kuljettajan sellaisten käyttäytymismallien luomiselle, joka voi toimia inputtina turvallisuussovelluksille.

Konkreettisesti ajatellen, että pystyttäisiin suunnittelemaan näitä sovelluksia, pitää tietää, miten kauan kestää (reaalitilanteessa), että kuljettaja huomaa varoitussignaalin. Jos esimerkiksi jo varoituksen huomaaminen kestää sekunnin, ja  sen jälkeen kuljettaja tarvitsee toisen sekunnin ennen kuin pystyy tekemään tilanteen vaatimat toimenpiteet, varoitussignaali pitää pystyä antamaan jo kaksi sekuntia ennen vaadittavaa mimimiä teknistä aikaa ja etäisyyttä törmäyksen välttämiseksi.  

Aiheesta aiemmin:

Moottoripyöräala tutkii autojen ja moottoripyörien välisiä onnettomuuksia parempien verkottuneiden varoitusjärjestelmien luomiseksi

Motoristien edunvalvoja FEMA liittyi mp-valmistajiin varmistamaan moottoripyörien näkyvyyden autonomisten autojen maailmassa

Risteysonnettomuus – tyypillisin auton ja moottoripyörän välisen kolarin tapahtumapaikka – verkottuneet ajoneuvot ratkaisu?

Verkottunut liikenne: moottoripyörillä yllättävä haaste kommunikoinnissa muiden ajoneuvojen kanssa

"Motoristit eivät ole älyautojen keiloja"