Harleyn liikevaihto vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä oli 1,14 miljardia dollaria. Siinä oli kasvua edellisvuoden 1,1 miljardiin verrattuna 12 %. Laimennettu osakekohtainen tulos kaksinkertaistui 0,14 dollarista 0,28 dollariin.

Koko vuoden liikevaihto kasvoi kahdeksan prosenttia 5,34 miljardista dollarista 5,76 miljardiin dollariin. Laimennettu osakekohtainen tulos nousi 18 prosenttia 4,19:sta 4,96 dollariin. 

Moottoripyörien kauppiastoimitusten osalta vaikuttaisi, että Harley-Davidsonilla on pahin takanapäin. Pitää muistaa, että toiselle neljännekselle sattui alihankkijan toimittamasta viallisesta komponentista johtunut yli kahden viikon jakso, jolloin koko H-D-tuotanto oli alas ajettuna.

Vuoden viime vartilla se toimitti 34 000 moottoripyörää, kasvua edellisvuotiseen verrattuna 18 %. Koko vuoden osalta kasvu on 3 %, ja luvut 2021: 188 000 Harleyta ja 2022: 193 500 toimitettua moottoripyörää.

Kotimarkkina jatkaa hiipumistaan

Harleyn moottoripyörien vähittäismyynti, eli se, mitä kauppiaat myivät suoraan asiakkailleen, sen sijaan sujui heikommin. Pohjois-Amerikassa myynti laski viimeisellä neljänneksellä 2 prosenttia 19 500 pyörästä 19 200 Harrikkaan 2022.

Koko vuoden osalta lasku oli vielä karumpi. Kun 2021 kuluttajille myytiin USA:n - Kanadan alueella 133 700 Harleytä, 2022 luku oli 117 100. Pudotusta 12 prosenttia.

Harley-Davidson-kauppiaiden loppuasiakkaille toimittamat moottoripyörät 2022 ja vertailu vuoteen 2021. Lähde: Harley-Davidson.

Harley-Davidson-kauppiaiden loppuasiakkaille toimittamat moottoripyörät 2022 ja vertailu vuoteen 2021. Lähde: Harley-Davidson.

Harleyn osuus Yhdysvaltain markkinoilla on perinteisesti ollut yli 50 % yli 601-kuutiosenttimetristen luokassa. 2022 osuus oli enää 41 prosenttia. Kotimarkkina on H-D:n tärkein tukialue ja suurin markkina. H-D on pyrkinyt jo vuosia pienentämään alueen merkitystä kasvattamalla vientiä, mutta tällä hetkellä kotimarkkina vetää miltei 2/3 sen myynnistä ja vain kolmannes pyöristä menee vientiin.

EMEA-alueella tilanne pysyi suurin piirtein ennallaan. Aasian alueella oli selvää kasvua sekä viimeisen neljänneksen että koko vuoden osalta. Avainmarkkinat olivat Japani ja Kiina. Latinalaisessa Amerikassa myynti puolestaan putosi prosentuaalisesti voimakkaasti. Toki toimitetut määrät olivat pieniä, kuten oheisesta kuvaajasta näkyy.

Globaalisti kuluttajatoimitukset olivat vuoden viimeisellä vartilla samalla tasolla kuin 2021, mutta koko vuoden 2022 toimitukset putosivat 8 prosenttia edeltävään jaksoon verrattuna. Tähän suurin vaikuttava tekijä oli toisen vuosivartin tuotannon seisauttaminen.

Sähkömoottoripyörä Livewire ei vedä

Harley-Davidsonin tytäryhtiö Livewiren myynti. Lähde Harley-Davidson.

Harley-Davidsonin tytäryhtiö Livewiren myynti. Lähde Harley-Davidson.

Kuten oheisesta taulukosta selviää, Harleyn sähkömoottoripyörä Livewiren myynti on erittäin pientä. Vaikka koko vuoden myynnissä on kasvua 30 %, niitä ei silti mennyt kaupan kuin 597 kappaletta. 47 miljoonan dollarin liikevaihdolla Livewire-tytäryhtiö teki tappiota 85 miljoonaa dollaria.

Harley joutui kertomaan myös Livewire S2 Del Marin tuotannon myöhästymisestä. Tällä tietoa valmistus aloitetaan kesällä.

Livewire-sähkömoottoripyörien valmistus on tappiollista, eli Harley myy niitä halvemmalla kuin mitä niiden kokonaiskustannukset per pyörä ovat. 

Harley-Davidson X350R

Pääjohtaja Jochen Zeitz kertoi, että odotetun Harley-Davidson X350R:n valmistus alkaa tänä vuonna. Pyörä  korvaa lakkautetun Street 500 -mallin sen Pohjois-Amerikan ajoakatemiassa. Pohjois-Amerikkaan pyörä ei kuitenkaan tule myyntiin.

Pienikuutioista mallia valmistaa Qianjiang Group, ja kyse on perustekniikaltaan ja suurimmasta osaa komponenteiltaan samasta pyörästä kuin QJ:n omistama Benelli 302 S on. X350XR:ää valmistetaan Aasian markkinoille.

Odotukset vuodelle 2023

Livewire S2 Del Mar.

Livewire S2 Del Mar -sähkömoottoripyörä.

Harley-Davidson odottaa liikevaihdon kasvavan 4-7 % ja Livewiren myyvän kaikkiaan noin 750-2000 pyörää. Liikevoittomarginaalin se odottaa olevan 14,1-14,6 % välillä.

Harleyn kannattavuus per valmistettu pyörä on kasvanut merkittävästi. Kun se 2019 oli 1300 dollaria per pyörä, vuonna 2022 vastaava luku on 3500 dollaria pyörää kohti. Rewire-strategia on osoittautunut kannattavuuden parantamisen osalta toimivaksi. Rewiren yksi osa oli tiputtaa heikosti kannattavia malleja ja kohdemaita pois, ja keskittyä parhaiten myyvään mallistoon ja panostaa siihen.