ReportsnReports.com arvioi mp-markkinoiden kysynnän kasvavan noin 6 prosenttia vuodessa yli 132 miljoonaan myytyyn pyörään, joiden arvo on yhteensä 120 miljardia dollaria, 96,6 miljardia euroa.

Markkinat kasvavat tutkimuslaitoksen mielestä seuraavien trendien vuoksi:

– Kehittyvissä teollistuvissa maissa yhä useammilla on varaa moottoripyörään, kun henkilökohtaiset tulot nousevat.

– Sähköisten polkupyörien ja muiden sähköpyörämallien myynti kasvaa voimakkaasti Kiinan ulkopuolella tämän hetken vaatimattomasta kysynnän määrästä.

– Monissa maissa moottoripyörien myyntiä vauhdittavat myös hallitusten toimet joilla pyritään vähentämään autojen aiheuttamaa saastumista.

– Markkinoitten kasvu kiihtyy monilla tärkeillä alueilla kuten Brasiliassa, Indonesiassa, Thaimaassa, USA:ssa ja Vietnamissa.

Toisaalta hidastuva kasvu Kiinassa, maailman suurimmilla moottoripyörämarkkinoilla,  jarruttaa markkinoitten kehittymistä, sillä siellä on jo paljon moottoripyöriä käytössä. Kasvuun voi vaikuttaa myös heikentävästi se, että kuluttajat vaihtavat moottoripyöriä muihin kulkuneuvoihin Kiinassa ja muilla kehittyvillä markkinoilla.

Aasian ja Tyynenmeren alue säilyy suurimpana

Aasian ja Tyynenmeren alue säilyy suurimpana markkina-alueena. Siellä moottoripyörät nähdään vaihtoehtona julkisille liikennevälineille, jotka usein ovat epäluotettavia ja ylikansoitettuja.

Lisäksi moottoripyöriä käytetään laajalti ansaintamielessä näillä alueilla, mikä lisää kiinnostusta niihin. Sitä mukaa kuin alueen elintaso paranee, yhä useammilla talouksilla on varaa moottoripyöiin.

Nopeimpia kasvulukuja esittävät Pakistan, Filippiinit, Indonesia, Intia, Burma, Malesia ja Thaimaa.

Sähkömallit kasvattavat myyntiä kehittyneillä alueilla

Kun Pohjois-Amerikka ja Länsi-Eurooppa edustivat vain kolmea prosenttia kappalemääräisistä maailmanlaajuisista mp-markkinoista vuonna 2013, nämä maat kuitenkin vastasivat myynnin arvolla mitattuna 16 % markkinoista, keskikokoisten ja suurten sekä kalliimpien moottoripyörien suosion vuoksi. Sekä Länsi-Euroopan että USA:n odotetaan nopeaa kasvua vuoteen 2018 asti, kun sähköisten moottoripyörien kysyntä kasvaa nopeasti ja perinteisten polttomoottoristen pyörien kysyntä toipuu viime vuosien taantumasta.

Vuodesta 2008 lähtien sähköpyörien kysyntä on kasvanut kaksinumeroisin prosenttiluvuin, ja trendin odotetaan jatkuvan.