Tällä hetkellä mp-alaa heikentävät Kiinassa muun muassa se, että kaupungeissa rajoitetaan tai jopa kielletään moottoripyörien käyttö. Se on laskenut myyntiä kaupungeissa. Myös intialaisten valmistajien taholta tuleva vaikutus heikentää kiinalaisten valmistajien asemaa. Yhtenäiset markkinointimetodit ja teollisuudenalan hidas uusiutuminen ja muuttuminen sekä lisäksi teollisuuden stagnaatio vuonna 2014 vaikuttavat omalta osaltaan alaa.

Kiinan hallitus kuvasi varovaisesti moottoripyöräteollisuuden suorituskykyä vuonna 2014 "rohkaisevaksi mutta turhauttavaksi". Tilastotiedot osoittavat, että kotimarkkinat laskivat edelleen jonkin verran kaupunkien rajoitustoimista johtuen sekä siitä, että halvat autot kilpailevat samoista sieluista ja samalla kuluttajien ansiot ovat parantuneet. Lisäksi vienti näyttää kappalemääräisesti heikkenevän, mutta voitot nousevat, koska kiinalaisten tuotteiden laatu on parantunut.

Vuoden 2014 11 ensimmäisen kuukauden aikana Kiina vei 7,79 miljoonaa moottoripyörää, 7 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. 

Käyttökielto rassaa

Vuonna 2014 Kiinan hallitus laajensi moottoripyörien käyttökieltoa yhä useammissa kaupungeissa ja kaupunkien keskustoissa sekä kaupunkialueilla. Asiaa pahentaa jatkossa maan kiihtyvä kaupungistuminen, joka pahentaa ongelmaa moottoripyöräilyn näkökulmasta.

Myös muitten teollisuudenalojen kuten autoteollisuuden ja sähköisten ajoneuvojen taholta tuleva kilpailu kuten myös julkisen liikenteen palvelujen parantuminen heikensivät moottoripyöräteollisuuden menestystä. Koska ajoa moottoripyörillä rajoitetaan monilla kaupunkialueilla, monet kuluttajat ovat päätyneet hankkimaan sähköpyöriä tai -skoottereita. 

Hallitus myös povaa suurta menestystä kolmipyöräisille motorisoiduille ajoneuvoille, joilla on kova kysyntä maata viljelevän väestön keskuudessa. Maassa on noin 900 miljoonaa farmaria, ja oletetaan, että joka kolmas ostaa kolmipyöräisen ajoneuvon. Se tarkoittaa lähivuosina noin 80 miljoonan kolmipyöräisen kysyntää. Vuotuinen tuotanto on tällä hetkellä noin 4 miljoonaa kappaletta, joten monet suurimmista mp-valmistajista ottanevat oman osansa tästä kasvavasta markkinasta.

Suurimmatkin ovat kärsineet

Monien kolmipyöräisten design on sellainen, että niitä pystytään käyttämään sekä kuljetuksissa että tuotantovälineenä ja ne sopivat sekä rahdin että matkustajien kuljettamiseen. Niiden kysyntä on ollut vakaassa kasvussa myös vuonna 2014. Myös alan status on ollut paranemaan päin.

Jopa suurimmat kiinalaiset mp-valmistajat ovat joutuneet kamppailemaan voitollisuutensa eteen. 20 suurimmasta valmistajasta vain 7 on onnistunut viime vuonna kasvattamaan myyntiään. Heikoimpien myynnin lasku on ollut jopa 45 %.

Raaka-aineitten hintojen ja palkkakustannusten sekä toiminnan kulujen kasvu on syönyt alan tulosta. Stagnoituva taloudellinen ilmasto on vaikuttanut sekä kotimaisiin että vientimarkkinoihin ja laskenut myyntiä. Tämä on vaikuttanut myös alan yritysten toimintaan, jolloin ne ovat vähentäneet moottoriurheiluun, t&k-toimintaan sekä markkinointiin käyttämiään rahamääriä.

Lisää aiheesta Ultimatemotorcyclingin sivuilla.