Poliisihallituksen tiedotteen mukaan Suomen poliisilaitokset osallistuvat vuorokauden mittaiseen kansainväliseen nopeusvalvontamaratoniin, joka alkaa torstaina 16.4. aamulla kello 6 ja loppuu perjantaiaamuna samaan aikaan. Operaatiossa on mukana 22 Euroopan maata.

Maratonia koordinoi Euroopan liikennepoliisiverkosto (TISPOL. Valvonta toteutetaan sekä poiilisen suorittamalla sekä automaattivalvonnalla ja sitä kohdennetaan riskialteimmille tieosuuksille.

Valvonnan tarkoituksena on saada tienkäyttäjät pohtimaan omaa ajokäyttäytymistään sekä nopeusrajoitusten merkitystä turvalliselle liikkumiselle, sillä sopimaton nopeus aiheuttaa eniten liikennekuolemia liikenteessä

Euroopan liikenneturvallisuusneuvoston (ETSC) mukaan sopimaton nopeus on eniten liikennekuolemia aiheuttava tekijä Euroopan tieverkolla. Euroopan unionin komission mukaan nopeus on vaikuttavana tekijänä noin 30 prosentissa kuolonkolareista.

Suomessa liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien laatiman raportin mukaan vuonna 2013 ajonopeuteen liittyviä riskitekijöitä (ylinopeus, liian suuri nopeus olosuhteisiin, taitoon ja ajoneuvoon nähden) oli mukana 42 prosentissa kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa.

Ylinopeudella ajaminen on Euroopassa varsin yleistä. Komission tietojen mukaan n. 40–50 prosenttia ylittää sallitun rajoituksen ja noin 10–20 prosenttia ylittää sen yli 10 km/h.

Tilanteeseen sopimattoman nopeuden riskit

  • Riskit erilaisiin onnettomuuteen johtaviin virheisiin kasvavat.
  • Vaaratilanteiden havaitsemiseen ja tunnistamiseen käytettävissä oleva aika lyhenee.
  • Välimatkojen ja nopeuksien arviointivirheet kasvavat.
  • Päätöksentekoon ja väistötoimenpiteisiin käytettävissä oleva aika ja matka lyhenevät.
  • Mahdollisuudet törmäyksen välttämiseen jarruttamalla tai ohjaamalla pienenevät.