Kuopiossa suunnitellaan moottoripajatoiminnan käynnistämistä. Tavoitteena on, että erityistä tukea tarvitsevia nuoria kokoava matalan kynnyksen toiminta alkaisi syksyllä 2015. Hankkeessa vastuutoimijoina Kuopiossa ovat Ev.lut. seurakuntien erityisnuorisotyö ja Nuorten Palvelu ry yhteistyössä Nuorten Keskuksen valtakunnallisen Moottoripaja-hankkeen kanssa. Kuopion moottoripajan käynnistymisen suurimmaksi haasteeksi on rahoituksen lisäksi osoittautunut sopivan tilan löytäminen. Toiminnalle sopiva tila on autojen tai muiden moottoriajoneuvojen huoltoon sopiva, paloturvallinen paikka, jonne nuoret voisivat kokoontua yhteisen ralliauton tai mopon laittamisen merkeissä.

Moottoripajatoiminnan tavoitteena on vahvan sosiaalisen tuen antaminen nuorille. Nuoret korjaavat ja rakentavat autoja tai mopoja moottoripajoilla, joissa on saatavilla moniammatillista tukea ja ohjausta ja jossa he saavat myös työkokemusta. Kuopion moottoripajaa kehitetään yhdessä nuorten ja eri toimijoiden kanssa.

Nuorten keskuksen Moottoripaja-hankkeen tavoitteena on mallintaa moottoripajatoiminnasta valtakunnallinen erityisnuorisotyön menetelmä, jonka avulla juurrutetaan toiminta pysyväksi hankkeen päätyttyä. Menetelmä tukee kuntia nuorisotakuun toteutumisessa. Tavoitteena on luoda kuusi uutta moottoripajaa erilaisille paikkakunnille sekä tukea ja kehittää jo olemassa olevia pajoja.

Aiheesta aiemmin sivuillamme: Moottoripajoista nuorten elämään uusi alku