Tavoitteena on, että erityistä tukea tarvitsevia nuoria kokoava matalan kynnyksen moottoripajatoiminta alkaisi Kuopiossa syksyllä 2015. Hankkeen puuhamiehinä on seurakunnan erityisnuorisotyönohjaaja Pekka Asumaa sekä Nuorten Palvelun toiminnanjohtaja Jaakko Nuotio yhteistyössä Nuorten Keskuksen valtakunnallisen Moottoripaja-hankkeen kanssa.

Moottoripajatoiminnan avulla tarjotaan koulun ulkopuolista mielekästä toimintaa ja tekemistä myös käytännönläheisemmälle nuorelle, joka ei kenties löydä paikkaansa tämänhetkisestä harrastuskentästä. Tavoitteena on tarjota kädentaitojen kehittymistä tukevaa toimintaa, joka nivoo yhteen hieman uudella tavalla myös nuorisotyön ja moottoriurheilun kaksi kenttää. Paikkakunnan nuorten keskuudessa mopoilu on yleistynyt varsinkin kesäaikana ja kuuluu nuorten vapaa-aikaan oleellisena osana. Moottoripajatoiminnan kaltainen työskentely tukisi myös näiden nuorten mahdollisuuksia oppia huoltamaan moottorilaitteita, hallitsemaan ja kehittämään ajotaitojaan sekä kasvamaan yhdessä osana ryhmää.

Moottoripajatoiminnan sisältöihin kuuluu liikennekasvatus, kouluopintojen tukeminen, syrjäytymisen ehkäisy, sosiaalinen vahvistaminen ja nuoren kokonaisvaltaisen kasvun tukeminen. Moottoripajatoiminnassa huomioidaan myös ympäristökasvatus, turvallisuusohjeet sekä vakuutuskysymykset.

Vanha mopo kuntoon

Tällä hetkellä Kuopiossa työskennellään tiiviisti tilan etsimiseksi. Toiminnalle sopiva tila on autojen tai muiden moottoriajoneuvojen huoltoon sopiva, paloturvallinen paikka, jonne nuoret voisivat kokoontua yhteisen ralliauton tai mopon laittamisen merkeissä. Kuopion moottoripajatoiminnalle on myönnetty ehdollisena Kirkkopalvelujen diakonisen nuorisotyön kehittämishankkeen avustusta, jonka avulla katetaan mm. työkaluja, tms. välineitä toiminnan käynnistymiseksi.

Kaupungissa on aiemmin ollut vastaavankaltaista toimintaa mopon ympärillä, vanha moponrunko on tallessa edelleen ja moottoripajanuorten voisi ajatella aloittavan toiminnan vaikka tämän mopon kunnostamiseksi. Sopivan tilan lisäksi etsitään myös uusia asiasta kiinnostuneita yhteistyökumppaneita, jotka voisivat olla osaltaan tukemassa ja toteuttamassa nuorten hyväksi tapahtuvaa toimintaa.

Perjantai-iltana Pitkälahden ABC-aseman pihalla kuultiin nuorten suusta innostuneita ja kiinnostuneita kommentteja ja toiveita, joiden pohjalta voidaan toivoa, että työskentely pajan käynnistämiseksi tuottaa tulosta ja Kuopio saisi oman moottoripajansa.

Lisätietoja Moottoripaja-hankkeen omalta sivustolta.