Viestintä- ja liikenneministeriön tiedotteen mukaan esityksessä todetaan, että opetuksessa käytettäviä mopoja ja moottoripyöriä ei tarvitsisi muutoskatsastaa opetusajoneuvoiksi ja opetusajoneuvoa voisi vaihtaa kesken opetuksen ilman, että lupaa muutetaan. Opetusajoneuvon on kuitenkin täytettävä säädetyt vaatimukset. Lisäksi opetuslupaan merkittäisiin ajo-oikeus, jota varten opetus annetaan.

Nykykäytännön mukaan myös moottoripyörä pitää muutoskatsastaa ajo-opetusta varten, missä sinänsä ei ole mitään järkeä, koska ajoneuvoon ei tule muutoksia.

Myös mopon ja moottoripyörän opetuslupaopetuksen voisi aloittaa ilman yhteisopetusta autokoulussa.

Opettajan koe tiukemmaksi

Kuljettajaopetuksen laadun varmistakseen hallitus esittää opetuslupaopettajan kokeen sisällön laajentamista ja arvostelun kiristämistä. Kokeessa on tarkoitus korostaa liikenneturvallisuutta ja kiinnittää nykyistä enemmän huomiota opetuksen vaatimuksiin.

Opetuslupien määrää hallitus rajoittaisi siten, että samalle henkilölle olisi mahdollista myöntää enintään kuusi opetuslupaa kolmen vuoden aikana. Perheen piirissä tapahtuvalle opetukselle ei olisi määrällistä rajoitusta. Oppilaiden määrää rajoittamalla hallitus haluaa estää harmaan talouden syntymistä ajo-opetusmarkkinoille.

Opetusluvalla opetus halvemmaksi

Hallitus arvioi, että autokouluopetuksen vaatimuksista luopumalla opetuskustannukset B-luokan perusvaiheen opetuslupaopetuksessa laskisivat keskimäärin 650 euroa. Tämä koskee siis autokorttia, moottoripyöräkortin opetuslupaopetuksessa säästöt ilmeisesti ovat pienempiä ainakin Motouutisten tämän artikkelin mukaan.

Hinnanlasku muodostuu autokoulussa suoritettavasta yhteisopetuksesta ja vaikeissa olosuhteissa ajamisen opetuksesta. 

Hallitus antoi eduskunnalle esityksen ajokorttilakia koskevista muutoksista 31. lokakuuta 2013. Opetuslupaopetusta koskevan lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2014 alusta.